Belgen kunnen boete in Nederland niet meer ontlopen (en omgekeerd)

Belgen kunnen boete in Nederland niet meer ontlopen (en omgekeerd)

Belgen die in Nederland geflitst worden of Nederlanders die in België bekeurd worden, zullen niet meer aan een boete ontsnappen. Een wetsontwerp dat de uitwisseling van gegevens tussen beide landen regelt, ligt op tafel.

Op 25 april 2013 hebben beide landen een verdrag gesloten over de gegevensuitwisseling. De Kamer behandelt momenteel een wetsontwerp met de uitvoeringsbesluiten.

De Nederlandse politie kan nog dit jaar de gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) raadplegen om Belgen die in Nederland een overtreding begaan, de boete rechtstreeks naar huis te sturen. Ons land krijgt toegang tot de gegevens van de Dienst Wegverkeer (RWD) zodat ook Nederlandse bestuurders die de Belgische verkeersregels overtreden, bestraft kunnen worden.

Het verdrag moet het vooral makkelijker maken om bestuurders op te sporen wanneer overtredingen werden vastgesteld via een onbemande camera of bij parkeerovertredingen. De autoriteiten beschikken in dat geval alleen over de nummerplaat. Om de overtreder te kunnen identificeren is extra informatie nodig uit de nationale voertuigendatabanken. Op basis van het verdrag zullen die gegevens snel en eenvoudig kunnen worden doorgegeven aan elkaar.

In 2014 betaalden 182.000 Belgen een bekeuring die ze in Nederland kregen terwijl 98.099 Nederlanders hun boete in ons land braafjes regelden. Hoeveel er niet betaalden, is niet duidelijk.

Frankrijk

Met Frankrijk heeft ons land als sinds oktober 2011 een gelijkaardig akkoord. Frankrijk kan de gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) raadplegen. België heeft toegang tot de gegevens van de Direction du Programme Interministériel Contrôles Automatisés (DPICA) zodat ook Fransen die de Belgische verkeersregels overtreden, kunnen bestraft worden. En dat loont.

Vorig jaar werden 420.000 Belgen geflitst in Frankrijk en kregen een boete in de bus, terwijl 100.000 Franse weggebruikers in ons land met een te hoge snelheid werden betrapt en een boete thuisgestuurd kregen.

Corrigeer

MEER NIEUWS