Dorpscentrum moet autoluwer

Gooik wil centrum attractiever maken door auto’s te bannen

Gooik wil centrum attractiever maken door auto’s te bannen

Parkings moeten uit het zicht verdwijnen en verhuizen naar de rand. Foto: yds

Gooik - Om de dorpskern attractiever te maken, wil Gooik koning auto aan banden leggen. Parkings moeten uit het zicht verdwijnen en verhuizen naar de rand. Trage wegen wil men opwaarderen als veilige fiets- en wandelroutes.

"We willen van Gooik terug een attractief dorp maken", vertelt burgemeester Michel Doomst (CD&V). "De laatste jaren kende het centrum een echte leegloop. Veel winkels en dienstverlening verhuisden naar de steenweg en trokken weg uit de echte dorpskerk. Gooik is de jongste jaren geëvolueerd naar een woondorp. Het komt er nu op aan om het dorpscentrum terug attractiever en levendiger te maken zodat winkels mogelijk terugkeren en misschien vindt hierdoor wel het toerisme zijn weg naar Gooik".

Hoe Gooik die dynamliek terug moet vinden, staat beschreven in een masterplan, een toekomstvisie voor het dorp. De gemeenteraad keurde de principiële principes van dit masterplan onlangs goed. Onder meer het onaangename autoverkeer uit de dorpskern halen, is slechts van de vele actiepunten. "Nu is het dorpscentrum één grote parking. Van dat imago willen we af want echt aantrekkelijk is dat niet. We willen het centrum zo autoluw mogelijk maken en de doortocht misschien zelfs wat verleggen als we de parking op het dorpsplein afschaffen. Daarom zijn we op zoek naar drie parkings aan de rand van het dorp, toch kortbij maar uit het zicht. Zo zijn we in onderhandeling over een terrein achter De Cam die hiervoor dienst zou kunnen doen. Waarom zou ook de oude atletiekpiste niet als parking kunnen dienen nu ze toch haar functie verloren heeft sinds we een atletiekpiste hebben geopend aan de Koornmolen".

Nog volgens het masterplan wil Gooik op korte termijn werk maken van de opwaardering van vele trage wegen die men in ere wil herstellen als snelle verbindingen tussen de verschillende dorpskernen voor fietsers en voetgangers. "Concreet denken we aan het pad langs de Molenbeek. Nu fietsen veel kinderen langs de drukke Terlostraat. Een fiets- en voetweg van Strijland naar Gooik langs de Molenbeek zou veel veiliger zijn. En dat is slechts een voorbeeld', aldus Michel Doomst. Het groene Pajotse landschap is onze grootste troef. dat moeten we zichtbaar houden van in het dorp. We zijn van plan om dit ook letterlijk te doen, door op bepaalde plaatsen storende muren af te breken, zoals aan de muziekacademie".

Ondertussen kocht de gemeente de rechtervleugel van de oude vierkantshoeve De Cam aan met de bedoeling hier op termijn de vrije tijdswerking en de cultuurwerking van de gemeente in onder te brengen, met inbegrip van de bibliotheek en de muziekacademie. De site van het gemeentehuis kan dan verder uitgebreid worden tot administratieve zetel van zowel gemeente als OCMW. "Uiteraard gaat het hier om plannen op langere termijn wanneer gemeente en OCMW nauwer gaan samenwerken. We willen graag naar minder gemeentesites evolueren wat de efficiëntie moet bevorderen en voor lagere werkingskosten moet zorgen", aldus de burgemeester.

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio