Laurent is "zeer blij voor Delphine Boël"

Prins Laurent is "zeer blij voor Delphine Boël" nu het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat ze haar proces tegen koning Albert mag verderzetten. Dat zei hij tegen La Dernière Heure.

 "Het is niet aan mij om me uit te spreken over de zaak. Ik heb hier niets over te zeggen, buiten dat ik erg blij ben voor haar", zei de prins aan de Franstalige krant.

Het Grondwettelijk Hof heeft woensdag geoordeeld dat Delphine Boël zich niet moet houden aan de lang verstreken wettelijke termijn om het vaderschap van haar wettelijke vader, Jacques Boël, te betwisten. Haar recht op klaarheid over haar afstamming is belangrijker dan de "rust der families", in deze de koninklijke familie.

Vaderschap betwisten

Marc Uyttendaele, de advocaat van Boël, onderstreept dat het Grondwettelijk Hof zijn cliënte over de hele lijn gelijk geeft. "Het hof is van oordeel dat een kind steeds het vaderschap kan betwisten en dat de rechter de aard van de familiale banden niet moet onderzoeken die hebben bestaan of niet bestaan tussen het kind en degene waarvan het vaderschap betwist wordt", verduidelijkt hij.

De wet bepaalt dat kinderen ouder dan 22 slechts één jaar de tijd hebben om het vaderschap te betwisten. Het Grondwettelijk Hof is het daar echter niet mee eens. Want anders zou het kind ook geen onderzoek kunnen eisen naar het vaderschap van de vermeende echte vader. Bovendien zijn er veel redenen waarom een kind niet zou proberen om binnen die termijn een betwisting in te stellen, merken de rechters op.

Voor het Grondwettelijk Hof staat vast dat "het recht van eenieder op vaststelling van zijn afstamming in beginsel de overhand dient te krijgen op het belang van de rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden". Lees: het recht van Boël om haar echte vader te kennen is in beginsel belangrijker dan de rust in de koninklijke familie.

Grondwet

Delphine Boël zet de procedure voor het betwisten van het vaderschap van Jacques Boël dus voort, net als haar zoektocht naar erkenning door koning Albert II. Uyttendaele onderstreept dat die zoektocht naar erkenning "aan geen enkele andere voorwaarde onderworpen is dan het bewijs van het bestaan van een biologische band tussen vader en dochter".

De uitspraken van het Grondwettelijk Hof vormen een antwoord op twee prejudiciële vragen van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Delphine Boël had daar enerzijds betwist dat ze de dochter is van Jacques Boël en anderzijds een vordering ingediend om Albert II te laten erkennen als haar vader.

De Brusselse rechter ging er echter van uit dat de zaak onontvankelijk was, net omdat ze ouder is dan 22 en er meer dan een jaar geleden achter kwam dat de ex-man van haar moeder niet haar biologische vader is. Nu het Grondwettelijk Hof die regels strijdig noemt met de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, komt de zaak opnieuw op het bord van de Brusselse rechtbank terecht.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees