Raad van State verbiedt jacht op tamme fazanten

Raad van State verbiedt jacht op tamme fazanten

Foto: Photo News

Fazanten kweken om ze daarna los te laten zodat jagers ze kunnen afschieten, is voortaan verboden. Dat heeft de Raad van State beslist. Vogelbescherming Vlaanderen is tevreden.

De Raad van State heeft alle bepalingen uit het jachtvoorwaardenbesluit die betrekking hebben op de bijzondere jacht vernietigd. Volgens dat besluit mocht men de eieren uit fazantennesten rapen en de kuikens uit die eieren opkweken als er “geen andere bevredigende oplossing” bestond om de nesten “te beschermen tegen bedreiging door landbouwwerkzaamheden”. De fazantenkuikens moesten ten laatste op 31 juli weer uitgezet worden in het wild. De vetgemeste vogels, die vertrouwd waren met de mens, waren een gemakkelijke prooi voor de jagers.

De Raad van State laat nu niet meer toe dat eieren geraapt worden, de broedsels opgekweekt worden, om de jongen daarna uit te zetten.

Het Jachtdecreet bevat in uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn wel een rechtsgrond voor het rapen van eieren en het heruitzetten van een vogelsoort met het oog op de instandhouding van de soort, maar de mogelijkheid om een nest te vrijwaren voor landbouwwerkzaamheden, zoals in het Jachtvoorwaardenbesluit staat, en de dieren daarna weer uit te zetten voor bejaging, heeft niets te maken met het behoud van de soort. En dus is het voortaan verboden, klinkt het.

Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen, dat zelf de procedure tegen het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 van de Vlaamse regering heeft ingeleid bij de Raad van State, is tevreden. “Het uitzetten van in gevangenschap geboren en opgekweekte fazanten ten behoeve van de jacht gebeurt op gigantische schaal en er is veel misbruik”, klinkt het.

Ook de bijzondere jacht op waterwild, overig wild en grofwild (onder andere everzwijn) werd vernietigd bij gebrek aan rechtsgrond. In afwachting van een nieuwe beslissing van de Vlaamse regering mag er op deze soorten niet meer gejaagd worden buiten het jachtseizoen. Het gebruik van kunstlicht voor het ‘s nachts bejagen van everzwijn mag evenmin, aangezien dit verbonden was aan de bijzondere jacht.

Een uitzondering is toegestaan aan de luchthaven van Zaventem waar het hele jaar door op allerlei manieren jacht wordt gemaakt op wilde dieren. Komen die in de motoren van vliegtuigen terecht, kunnen ze voor zware veiligheidsproblemen zorgen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees