LIVE (gesloten). Gentse gemeenteraad stemt referendum weg

LIVE (gesloten). Gentse gemeenteraad stemt referendum weg

Foto: fvv

Gent - De gemeenteraad van Gent heeft dinsdagavond na een pittig debat van meer dan acht uur lang het N-VA-voorstel voor een referendum over het circulatieplan weggestemd. In ruil werd een tegenvoorstel met een burgerkabinet goedgekeurd, net zoals het nieuwe circulatieplan.

Kort samengevat

  • De Gentse gemeenteraad heeft dinsdagavond een N-VA-voorstel voor een referendum weggestemd, meerderheid tegen oppositie
  • Een tegenvoorstel met een burgerkabinet en "voortdurende volksbevraging" werd aangenomen, net zoals een motie om de federale regering om investeringen te vragen
  • Daarnaast werd ook het circulatieplan van Gent officieel goedgekeurd: het ingrijpende plan kan op ingaan op 3 april 2017, zoals voorzien.

22u16

"We hebben nu meer dan acht uur gedebatteerd. Ik denk dat de democratie gezegevierd heeft. Ik stel voor dat we stemmen." Daniël Termont leidt de vier stemmingen in. Dit zijn de resultaten:

  • De gemeenteraad aanvaardt unaniem een motie, waarin de federale minister wordt opgeroepen om werk te maken van het voorstadsnet rond de Gentse treinstations en de realisatie van tramlijn 7, een nieuwe tramlijn in Gent
  • Het amendement met een tegenvoorstel van de meerderheid over een burgerkabinet wordt aanvaard door de gemeenteraad, meerderheid tegen oppositie. CD&V onthoudt zich.
  • Het circulatieplan wordt goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie.
  • Het voorstel voor een referendum van N-VA wordt weggestemd, meerderheid tegen oppositie

22u12

Stephanie D'Hose (Open Vld) wijst naar het buitenland. "Daar heeft men alleen maar goede ervaringen met een burgerkabinet. In IJsland hebben ze er zelfs een nieuwe grondwet met opgesteld. Dat reduceren tot een praatbarak? Er zijn veel voorstanders voor de meerwaarde van een burgerkabinet, onder andere zelfs iemand onverdachts als professor Herwig Reynaert."

22u03

"Vier redenen om er nu voluit voor te gaan", zegt Sven Taeldeman (sp.a). "Het erkennen van het probleem, de noodzaak tot ingrijpen. Uitstel is nu bovendien geen optie meer. Er is ook een tastbaar effect nodig: het gezondheidsaspect van onze bewoners zegt genoeg. En het pakket is één geheel: je doet dit in één keer."

"Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat u meneer Bracke het circulatieplan niet volledig gelezen heeft. Anderen van uw fractie wel, maar u niet. U hebt in uw tussenkomst niet of weinig naar de toekomst verwezen. Buiten enkele kleine ideeën hebben we nog geen enkel alternatief gehoord van N-VA. Meer nog, u heeft dat niet. U bent niet voor verandering. Het zou nochtans het verschil kunnen maken tussen een goede en slechte oppositie."

"Het ergste is uw slinkse manier van politiek doen. U zit te gritten toen u zat te polsen of de voorwaarden van het openbaar vervoer wel zouden zijn ingevoerd, goed wetende dat er een kaakslag-brief van De Lijn onderweg was (zie hieronder, bij tussenkomst Filip Watteeuw, ndvr). Een kaakslag voor alle Gentenaars. Wij verwachten van u dat u meewerkt aan de leefbaarheid in deze stad."

21u55 

"Pas nu, met de rug tegen de muur, komt dit bestuur met een initiatief. Ofwel was er inspraak tot op heden, ofwel was die er niet", zegt Yüksel. "Was die er, waarom dan nu plots een voorstel doen? Was die er niet, waarom dan niet? Als er al zoveel inspraak geweest is, waarom zegt dan uw meerderheid dan nu dat er extra inspanningen nodig zijn."

"U klopt zich op de borst. Gent is een pionier. Ja, u bent pioniers. We gaan uw mening vragen, nadat we onze goesting hebben gedaan. Op dat vlak bent u pioniers in Vlaanderen, ja. De oplossingsgerichte dialoog start na de goedkeuring van het circulatieplan. Het burgerkabinet komt samen in juni 2017, na de intreding van het circulatieplan. Is dit niet lachen met de Gentenaars? Echte inspraak is vooraf praten. Dit is schijninspraak."

21u51

Veli Yüksel (CD&V) herhaalt een koele minnaar te zijn van een referendum. "Maar deze keer zijn we er wel voor gewonnen, om duidelijkheid te krijgen en ervoor te zorgen dat de Gentenaars au serieux worden genomen. Is dit polariserend? Sommige partijen hebben daar een patent op. Maar wie polariseert er al anderhalf jaar hier in deze stad. U, schepen van mobiliteit. Met de manier waarop u dit plan wil doorvoeren."

"Herinner u zich het knippen van de Tuinwijklaan. Mensen werden uit het niets tegen elkaar opgezet. Tekenend voor uw aanpak, meneer Watteeuw. Stop die polarisatie."

Het mobiliteitsplan is op een blauwe maandag voorgesteld. Er zijn daarna welgeteld twee informatieavonden geweest voor het grote publiek. Er is een gebrek aan het formele participatietraject aangetoond, pas dan is er een openbaar onderzoek gekomen. De fundamentele bezwaren die daar bovenkwamen, zijn een voor een verticaal geklasseerd. Is dat de inspraak waar deze coalitie voor staat?"

21u41

Geert Versnick (Open Vld): "Voor Vlaams Belang is het simpel. Alles wat de meerderheid zegt, ontkennen. Randvoorwaarden, die moeten er staan op het moment dat het plan uitgerold wordt. Alle speculatie nu, of het er zal zijn of niet, dat is allemaal praat tegen de vaak. We zullen zien als het ingevoerd wordt, wat er staat en wat er niet staat."

"En u, meneer Bracke. De gemeenteraad vergelijken met een referendum waar ja of neen gestemd wordt, dat is makkelijk. Tegen een referendum zijn, is gelijk aan de verkiezingen af willen schaffen? Zeer spijtig allemaal. Toegeven dat ons amendement echt concreet is, dat durft u niet toegeven. De bevragingen zullen door opiniebureau's gebeuren, bij statistisch samengestelde groepen. Dat is zinvol, representatief en wetenschappelijk onderbouwd."

21u37

Siegfried Bracke (N-VA) dient een nieuw voorstel tot een motie in, waarin de gemeenteraad van Gent oproept om de federale regering op te dragen de aangekondige maatregelen voor het voorstadsnet met treinen in Gent "snel te realiseren". "Het gaat om een belangrijke schakel in de oplossing van onze stedelijke mobiliteitsproblemen. Mevrouw de Minister, wij rekenen op u."

Dat betekent dat er nu aan het einde van alle tussenkomsten vier keer gestemd zal moeten worden, over het referendum, het tegenvoorstel, de motie én het circulatieplan. Termont roept iedereen op zich te beperken, "anders zitten we hier na middernacht nog".

21u18

"Dit tegenvoorstel is een dooie mus", zegt Bracke. "U biedt de Gentenaars iets aan wat u al lang aan het doen bent. Er is nog maar pas een mobiliteitsforum opgericht, dat het circulatieplan zal opvolgen. De ene structuur naast de andere. En het finale resultaat zal zijn dat de vis verdronken is. Wat wordt bedoeld met representatieve en kwalitatieve bevragingen? Dat staat niet eens in het amendement dat u voorlegt."

"En de voortdurende volksbevraging? Op wat slaat dat? Het lijkt wel uit een Monty Python-sketch te komen. Als u straks iemand in de stad raar zit doen, dan is hij voortdurend de bevolking aan het vragen."

"Men verwijst graag naar de G1000 (de directe democratiegroep van David Van Reybrouck, nvdr). Maar weet u wat daar de besluiten van waren? Ik heb dat vier keer gevraagd aan journalisten de voorbije dag. Vier keer kreeg ik niets. Voila, niets. En dat is wat het bestuur van Gent ook wil uitkomen. Wat gefriemel hier en daar in de marge. Iets echt veranderen is uitdrukkelijk niet meer de bedoeling."

21u08

"Het uitgangspunt van de meerderheid dat een simpele ja-neenvraag niet werkt? De gemeenteraad en een parlement doen niets anders, op rode of groene knopjes duwen, ook over complexe dossiers", zegt Bracke. "Kunnen wij daarover oordelen en andere mensen niet? Verwonderlijk van een partij die het vandaag nog altijd opneemt voor de stemplicht (sp.a, nvdr.). Omdat iedereen betrokken moet worden."

"Waarom durven wij de mensen niet vragen om ja of neen te antwoorden. Jullie standpunt is dat de mensen te dom zijn. Iedereen is een verkeersdeskundige, ja, omdat iedereen aan het verkeer deelneemt. Dat genereert het recht om u daarover uit te spreken. Het idee dat de Gentenaars te dom zijn en we het aan een selecte club moeten laten, is niet aan de orde."

"Is een referendum polarisatie? Kinderpraat op het niveau van wie is er begonnen. Je kan geen polarisatie organiseren over niets. Uw meerderheid is begonnen met dit circulatieplan en daarover is al veel langer polarisatie ontstaan. Denkt u nu echt dat N-VA het debat in deze stad kan sturen? Denkt u dat wij Zaki Dewaele betalen om eens een giftig stukje te schrijven in De Gentenaar?"

21u03

Siegfried Bracke (N-VA) richt zich tot Watteeuw. "Meneer Watteeuw, u bent een Gentenaar. Een volbloed Gentenaar. Was dat voldoende? Aleen heeft Guido Meersschaut meer kilometers op de teller dan u en ik samen. U bent hier komen wonen, ik niet. Die discussie behoort tot het spel, nietwaar. Ik hoop dat we daar aldus mee omgaan."

Bracke vraagt verontschuldigingen van Dirk Holemans (Groen) omdat hij maandag Guido Meersschaut van racisme beschuldigde. Meersschaut noemde Filip Watteeuw maandag "U, een nieuwe Gentenaar. Ik, een echte Gentenaar". Bracke citeert een interview van Daniël Termont uit 2010, toen de discussie over Bracke's domicilie woedde. "Iedereen mag zijn kans wagen, maar ik denk dat de Gentenaars toch zullen kiezen voor authenticiteit en voor een echte Gentenaar als burgemeester."

"Een Gentenaar is diegene die beantwoordt aan de termen van de wet. Heeft die nu een West-Vlaams accent of niet. Kunnen we het daar nu over eens zijn?"

20u59

"Eigenaardige avond gisteren", zegt Dirk Holemans (Groen). "Er klopte iets niet. Ik verwachtte dat de grootste oppositiepartij zou tonen hoe ze de toekomst vorm wil geven. Ik heb een uur zitten wachten op een constructief voorstel van meneer Bracke. Wat vindt N-VA nu een goede methode om de burger bij dit plan te betrekken. Ik citeer even uit de N-VA-tussenkomt van gisteren "...". Voila, dat was het."

"Heeft de grootste oppositiepartij geen visie op de toekomst van de mobiliteit. Vasthouden aan de auto helpt niemand. Het wordt niet veiliger en de files nemen niet af. N-VA schittert in stilstand, de nieuwe kracht van verandering, maar dan achterstevoren. Nu durven veranderen - uw slogan bij de verkiezingen - wordt in Gent we hebben de moed om stil te blijven staan, want dat kunnen we goed uitleggen."

"Dit bestuur wil niet stilstaan, dat is wat de Gentenaar nodig heeft. Geen politieke spelletjes, maar een bestuur dat problemen durft aanpakken. We hebben een plan en een eigen participatie. Laat ons dat goedkeuren."

20u53

Open Vld-fractieleider Sami Souguir zegt dat "niets doen geen optie is". "Wij kiezen niet voor het status quo. Kijk naar het aantal wagens dat erbij gekomen is, 17.000 op tien jaar. Niets doen, kan niet. Wij hebben daarom de moed gehad om aan een plan te werken. Het plan is niet perfect, we gaan sowieso moeten verfijnen waar nodig. Maar nogmaals, we willen geen status quo."

"Het verschil tussen Vlaams Belang en wij is dat u geen visie heeft. Wij wel. U sluit zich gewoon aan, wij niet. Wji gaan ervoor en staan achter het plan, mits bijsturen waar nodig. Wat zijn de beste instrumenten om dat mogelijk te maken? Een eenmalige shot, een referendum is dat niet. Vandaar hebben we een tegenvoorstel gemaakt, waarvan we denken dat het de juiste manier van werken is."

20u46

"Wij hebben een verschillende mening over leefbaarheid", zegt Wis Versyp (Vl. Belang). "De stad verdelen in sectoren, de bewoners conditioneren met vergunningen en toegangspoorten... is dat de leefbaarheid verhogen? Mijn Gents, rebels karakter zegt van niet. De Bargiebrug knippen bijvoorbeeld, is een eenzijdige invulling van leefbaarheid. Daar wonen en werken veel mensen. Is dat leefbaarder voor hen?"

"Ik ben helemaal niet anti-fiets, ik wil alles doen om mee te werken aan de veiligheid van de fiets. Maar iedereen moet gelijk zijn aan de wet, en dat is bij fietsers niet het geval. Meer en meer fietsers lappen de regels aan hun laars. Kennen die nog haaietanden? Voorrang van rechts? Mochten auto's dat doen, zouden er elke dag veel ongevallen gebeuren."

"Fietsen worden ook overal achtergelaten. Ik stoor mij daar enorm aan. Dat kan zomaar. Aan die fietsmat op ed Korenmarkt stoor ik mij ook. Waarom is niet iedereen gelijk voor de wet? Auto's moeten zo ver mogelijk aan de rand van de stad parkeren, fietsers mogen tot in het centrum."

20u36

De oppositiepartijen krijgen hun kans om te antwoorden. Vlaams Belang noemt het tegenvoorstel bij monde van Johan Deckmyn van de meerderheid "beschamend". "Wat een wollige, onsamenhangende, nietszeggende tekst, het oprichten van enkele praatgroepjes. En dat voor een bestuur dat zo dweept met inspraak. De liberalen gaan - ondanks hun dure eden over de randvoorwaarden - plat op de buik voor sp.a en Groen. Nochtans zijn die randvoorwaarden niet ingevuld."

"Daarnaast is er ook een mobiliteitsforum. Wil men het debat versmoren in een hele reeks praatgroepjes? Wie zal er in het burgerkabinet zitten? Wie kiest dat? Dit bestuur wil enkel een referendum als ze op voorhand kent. Ik neem aan dat ze nooit zullen instemmen met een referendum, gezien er altijd een kans zou zijn op polarisatie. Wees niet bevreesd over het oordeel van de Gentenaar. Heb geen angst, burgemeester. Durf een referendum te steunen."

20u23

"Een referendum baart schrik in. Dat is de boodschap van meneer Bracke", zegt Termont. "Als u nog geen schrik hebt van dat circulatieplan, dan moet u dat zeker krijgen. Maar 't zal niet pakken he. Veel Gentenaars zijn slimmer dan meneer Bracke denkt en zijn al gewonnen voor het plan. Angst is een zeer slechte raadgever, gebruik dat niet. Stel nog dat er een referendum is, dan blijft alles bij het oude. Zonder dat we iets structureels doen aan alle ongevallen, aan alle files. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben."

"We gaan samen met de Gentenaars een zo goed mogelijke oplossing zoeken. Het gaat hier om het algemeen belang versus het individueel belang. Gaan we allemaal samen iets inleveren? Ben ik, Daniël Termont, die elke dag met zijn auto van Mariakerke naar het stadhuis rij, bereid om om te rijden langs de Dampoort. Als ik daarmee de Brugse Poort veiliger maak, dan zeg ik ja."

20u15

"Dat er veel vragen zijn, is begrijpelijk", zegt Termont. "Maar het leven in Gent zal niet stilvallen. Iedereen die in de stad moet zijn, met de auto of de fiets, zal op zijn bestemming geraken. Dat Frank Beke en Sas van Rouveroij drie maanden met een kogelvrije vest moesten rondlopen destijds, het zou vandaag hetzelfde zij mochten ik en Filip Watteeuw vandaag de auto terug toelaten in het stadscentrum."

"Gent is opengebloeid toen. We waren een oude, grijze, vervuilde stad. Maar door te investeren in de binnenstad en de auto's er uit te halen, is de stad heropengebloeid. De stad zal nu ook opnieuw openbloeien, omdat we ze meer zuurstof geven door de auto's eruit te halen. Dit is een cruciaal moment. Mijn laatste droom voor mijn laatste jaren is dat ik hopelijk kan zeggen dat was nu een goede beslissing zie, onze stad is leefbaarder geworden. Ik sta daar meer dan 100 procent achter."

20u06

"Aan stilstand hebben de Gentenaars niets, niet in de politiek en niet in het verkeer", zegt Termont. "Dit circulatieplan zal van Gent een veiligere en gezondere stad maken. Iedereen erkent dat, geef dat toe. Er is bijzonder veel inspraak geweest, maanden aan een stuk. De dialoog was er, is er en zal er zijn in de toekomst. We zijn al vaak een pionier geweest in Gent. Dialoog is dan ook een erezaak voor dit bestuur."

"Ik stel zonder blozen dat onze aanpak met het burgerkabinet en mobiliteitsforum uniek is in Vlaanderen. Veel mensen zullen hierbij betrokken worden, uit specifieke doelgroepen zoals dokters of zorgverstrekkers. Als er nog wijzigingen nodig zijn, dan zijn die bespreekbaar. Het plan wordt niet zomaar in de maag gesplitst van de Gentenaars, integendeel."

20u01

Burgemeester Daniël Termont (sp.a) krijgt het woord over het inspraak-luik van het mobiliteitsdebat. "Vandaag vroeg iemand mij of ik hoop dat het debat nu wat rustiger verloopt. Neen, dat hoeft niet in een democratie. Zolang er met respect en argumenten gedebatteerd kan worden, ben ik blij dat er zoveel mensen bezig zijn met een politiek thema als mobiliteit. Het ligt duidelijk zeer gevoelig, iedereen is een mobiliteitsexpert. Maar het debat hoeft zeker niet stil te vallen, integendeel."

"Maar hier in de gemeenteraad moeten we aan politiek doen. En N-VA heeft dat goed begrepen. N-VA voert hier politiek, maar geen constructieve politiek. Het referendum is bijna een politieke wanhoopsdaad. De timing zit compleet fout. Een referendum vragen helemaal aan het einde van een traject, dat heeft niets te maken met bezorgdheid rond het feit dat de Gentenaars hun mening niet zouden kunnen zeggen. Neen, dat heeft alles te maken met obstructie en polarisatie."

"Polarisatie zoeken is zeer erg. Een referendum organiseren is precies dat, de mensen in twee kampen scheiden en polarisatie creëren. Bovendien zorgt een referendum voor een compleet verdeelde stad. Enquêtes zoals die van De Gentenaar wijzen op een fifyt-fifty verdeling. Stel dat zoiets de uitslag is, wat dan? Waar staan we dan, dan is deze stad hopeloos verdeeld."

19u52

"Meer meningen zijn niet altijd meer informatie", zegt Watteeuw. "Theoretisch zouden wij alle 250.000 Gentenaars kunnen aanspreken, mits wat tijd. Bij de eerste zal dat veel informatie geven, bij de 10.000e misschien ook nog. Maar op een bepaald moment wordt de informatie gelijklopend. Ik ga niet alle avonden en informatiemomenten opsommen. We hebben er veel gehad en veel aangepast."

"Toen N-VA met een schriftelijke vraag tien wijzigingen vroeg aan het circualtieplan, was dat eenvoudig te beantwoorden: Ekkergem, Coupure Rechts en Links, Brabantdam, het Lippensplein, de Academiestraat, Schoolkaai... Allemaal zaken uit vragen waar wij op ingespeeld hebben. Er is ruimte gemaakt voor probleemoplossende dialoog. En we gaan daar ook mee door."

19u45

Watteeuw leest voor uit een brief die hij maandag kreeg van De Lijn, ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, Marc Descheemaeker, die na zijn job als spoorbaas bij N-VA actief werd. "Meneer Watteeuw, mogen wij onze verbazing uiten over het feit dat u tramlijn 7 als een verworven feit voorstelt. Mogen we u vragen om zich in dit kader aan de afspraken te houden. Lijn 7 is een bevoegdheid van de Vlaamse regering."

Lijn 7 is een nieuwe tramlijn in Gent, die al jaren op de tafel ligt. Gent hoopt dit jaar een dossier naar de Vlaamse regering te kunnen sturen. "Ik hoop dat de Vlaamse regering een positieve beslissing neemt in dit dossier. En ik hoop dat alle Gentse politici, van welke partij ook, allemaal willen werken voor onze stad."

19u36

Over kritiek op het uitblijven van de randvoorwaarden, de park-and-rides en de R40, zegt Watteeuw "dat de 1.100 park-and-rideplaatsen die erbij komen een begin zijn. In 2018 verdubbelen die. Er komen er nog meer. We hebben nog een jaar en er wordt hard gewerkt. Dit is absoluut een prioriteit."

Over het openbaar vervoer geeft Watteeuw toe dat het "kan en beter moet". "Samen met De Lijn hebben we de ambitie om het aantal verplaatsingen binnen Gent van een schandelijk weinige negen naar twintig procent te krijgen. Daarom zijn die investeringen zo nodig. En ja, we zijn in de voorbije tientallen jaren tekortgedaan in Gent. Antwerpen heeft veel meer kilometer tramlijn gekregen dan Gent."

"Dit heeft een stuk te maken met de manier waarop wij naar zo'n zaken kijken. De Antwerpse volksvertegenwoordigers sluiten de rangen en eisen dat het geld naar hun stad - de grootste van Vlaanderen - komt. Ik denk dat Gent op dat vlak wat te zakelijk redeneert. We moeten samen met de oppositie meer samen naar voren treden. Iedereen heeft daar baat bij."

Over de doorstroming van de R40 zegt Watteeuw dat "AWV zich akkoord verklaard heeft om de doorstroming kruispunt per kruispunt te verbeteren". "In de zomer van 2016 zouden de nodige werken kunnen gebeuren. Zijn dat geen garanties?"

19u31

Watteeuw: "Denkt dit plan alleen aan de fiets, zoals men zegt? Neen. We weten dat niet iedereen met de fiets kan. En dat hoeft ook niet. Niemand die dat vraagt. Maar iedereen die de overstap maakt, maakt het wel gezonder en veiliger voor anderen. Het zijn niet de fietsers die de file maken. Als één automobilist overstapt op de fiets, wordt de file 4 meter korter. Ik begrijp niet waarom er altijd zoveel weerstand is tegen fietsers."

lk heb een hekel aan fietsers die zich niet aan de regels houden. Die mogen wat mij betreft op dezelfde manier behandeld worden als andere weggebruikers die dat ook niet doen. Ik zou zeer graag hebben dat elke weggerbuiker zich aan de regels houdt en hoffelijk is. Voetgangers, fietsers, automobilisten, taxichauffeurs, buschauffeurs... Iedereen."

19u23

"Ik wil nog eens benadrukken dat er weinig steden in Vlaanderen en het buitenland zijn die zoveel inspanningen gedaan hebben voor inspraak", zegt Watteeuw. "Sinds oktober 2014 zijn wij voortdurend de baan op geweest voor gesprekken. Dit circulatieplan is niet meer dat van oktober 2014. Wie dat objectief bekijkt, zal dat zien. Omdat we rekening gehouden hebben met heel wat opmerkingen."

"Men verwijt mij de stad te verdelen in eilanden. Misplaatst, op een eiland raak je zonder boot niet weg. Maar alle sectoren hebben een of twee in- en uitvalswegen. Wie daar met de auto moet zijn, kan daar perfect geraken. De auto is ook niet de enige manier om zich te verplaatsen. Wie de auto nodig heeft, zal op zijn bestemming geraken. Maar alle andere verkeer kan door de knips."

19u18

Over naar de feiten, het goedkeuren van het circulatieplan. "63 procent van de Gentenaars vindt dat zijn kinderen niet veilig naar school kunnen in Gent", zegt Watteeuw. "Een op de drie Gentenaars ondervindt lawaaihinder van het verkeer. In tien jaar tijd is het aantal auto's met meer dan 17.000 stuks gestegen. En elke ochtend staat het verkeer op bepaalde platsen stil."

"De bereikbaarheid van onze stad is niet meer gegarandeerd. Daarop moeten we een antwoord bieden, onder meer met het circulatieplan. En ik heb niemand horen zeggen dat hij het daar niet mee eens is. Net zoals ik geen tegenvoorstellen gehoord heb."

19u12

Ja en neen zijn de kortste woorden en het makkelijkst uit te spreken. En toch verlangen ze het meeste overleg. citeert Watteeuw de Franse politicus Charles Maurice de Talleyrand. Dit keer een repliek op Siegfried Bracke (N-VA), die Watteeuw maandag vergeleek met Napoleon, "ook een gevaarlijk visionair". "En overleggen, dat is nu net wat wij doen", zegt Watteeuw.

19u03

Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit opent de debatten op de tweede avond van de gemeenteraad met een repliek op een zware uithaal van Guido Meersschaut (N-VA) maandag. Meerschaut noemde Watteeuw maandagavond onder andere een dictator en "U, een nieuwe Gentenaar; ik, een echte Gentenaar".

"Verwijzen naar mijn West-Vlaamse afkomst, dat ben ik wat beu. Zijn West-Vlamingen en andere allochtonen tweederangsburgers? Zijn wij tweederangsschepenen? Ik heb er bewust voor gekozen om in deze schitterende stad te komen wonen. Ik hoop dat het feit dat ik geen volwaardig Gentenaar kan zijn, geen officiele visie is van N-VA."

18u58

De eerste reacties op het oprichten van een burgerkabinet in Gent zijn voorzichtig positief. UGent-professor Lokale en stedelijke politiek Herwig Reynaert vindt het afwijzen van een referendum en het tegenvoorstel van het Gentse stadsbestuur voor een burgerkabinet "positief". "Het creëert een groter draagvlak dan een simpele ja-neenvraag. Maar men zal dit wel goed moeten coördineren."

Luk 'Pierke Pierlala' De Bruyker is dan weer niet onder de indruk en noemt het voorstel "eenrichtingsverkeer". "Ze gaan de boer op, maar niet voor inspraak. Enkel om hun plan te proberen uitleggen, om het echt in onze strot te rammen. En daar hou ik niet van."

18u45

Staat nog op de agenda van de gemeenteraad na een lange zitting maandagavond: replieken van alle fracties, een wederwoord van Daniël Termont en Filip Watteeuw en drie stemmingen: over het gevraagde referendum, over het tegenvoorstel van de meerderheid en over de goedkeuring van het circulatieplan zelf.

De verwachting is dat het voorstel van N-VA voor een referendum afgewezen wordt, meerderheid tegen minderheid. Een amendement met het tegenvoorstel van de meerderheid zal aanvaard worden. En tenslotte, het circulatieplan goedgekeurd worden.

Daarmee hoopt het Gentse stadsbestuur de zware druk die N-VA heeft uitgeoefend de voorbije maand te hebben ontweken. Afwachten of het hierbij blijft.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio