Nieuwe vergunning voor grote geitenboerderij in Kinrooi

Nieuwe vergunning voor grote geitenboerderij in Kinrooi

Foto: rgg

Kinrooi -

Het Limburgse provinciebestuur heeft een nieuwe milieuvergunning afgeleverd om in Kinrooi een gigantische geitenboerderij met 2.200 dieren te starten. De deputatie gaat daarmee in op een nieuwe aanvraag, die een eerder opgestarte procedure doorkruist. De Raad van State behandelt momenteel immers het protest tegen de aanvraag van dezelfde eigenaar om 3.200 melkgeiten in Kinrooi te mogen houden.

Nadat het gemeentebestuur van Kinrooi een eerste vergunningsaanvraag voor de exploitatie van een landbouwbedrijf met 3.200 geiten had geweigerd, keurde het provinciebestuur in oktober 2014 toch de milieuvergunning voor 20 jaar goed. De 4 bezwaren, ondertekend door 11 personen, wogen volgens de bestendige deputatie niet op tegen het economische belang van het nieuwe bedrijf. Voor de productie van geitenkaas is er immers een groot tekort aan geitenmelk, en dat zou met de nieuwe boerderij moeten opgevangen worden.

Toch trokken de tegenstanders van het bedrijf naar de Raad van State om de vergunning aan te vechten. Die procedure is nog aan de gang. Exploitant Van Summeren heeft hier echter niet op gewacht om een nieuwe aanvraag te doen, deze keer voor 1.000 geiten minder dan in de oorspronkelijke plannen. Dit gebeurde in mei 2015 en kende hetzelfde verloop als bij het eerste dossier.

Ook nu heeft de provincie in beroep een vergunning afgeleverd om de 2.200 geiten te mogen houden. Voor de 200 opfokgeiten, die additioneel in de aanvraag stonden, is geen toestemming gegeven. Het valt nu af te wachten of ook de nieuwe machtiging voorwerp zal worden van een vernietigingsprocedure bij de Raad van State.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio