Inspectie sluit drie zonnebankcentra: “Direct gezondheidsrisico”

Herentals / Aalst / Aalter -

De Economische Inspectie heeft 3 zonnebankcentra in Aalst, Herentals en Aalter wegens directe en grote gezondheidsrisico’s per direct en voor onbepaalde tijd gesloten. Dit betekent dat deze centra niet langer open zijn voor publiek.

“De voornaamste inbreuken gaan over het toelaten van minderjarigen, mensen met huidtype 1, en foute stralingsnormen van de lampen”, zo meldt Kris Peeters, minister van Economie en Consumentenzaken. Peeters onderzoekt of voor 1 van deze 3 centra een definitief uitbatingsverbod kan worden opgelegd, wegens ernstige inbreuken en recidivisme.

Begin 2016 gaf minister Peeters de opdracht aan de Economische Inspectie om de controles op zonnebanken in zogenaamde zonnecentra op te drijven. Overtredingen die de gezondheid van de gebruikers rechtstreeks benadelen, zouden gericht opgespoord en gesanctioneerd worden, benadrukte hij toen.

Nultolerantie

“Ik heb de sector de boodschap gegeven dat we een nultolerantie zouden hanteren voor inbreuken die een direct gezondheidsrisico betekenen,” aldus Peeters. “We hebben het aantal controles daarom opgedreven, met de verzegeling van alvast drie zonnebankcentra tot gevolg. Bij twee van de drie gaat het bovendien om recidivisten: ondanks eerdere waarschuwingen of veroordelingen, blijven ze de regels overtreden. De sancties zijn niet niks: verzegeling, inbeslagneming, sluiting. Dat bewijzen we vandaag.”

Vorig jaar controleerde de inspectiedienst van de FOD Economie 65 zonnecentra. Sinds eind 2015 doet de beroepsorganisatie Febelsol anonieme controles aan de hand van mystery shopping. Deze controles leveren nuttige informatie op aan de Economische Inspectie, die mede hierdoor nog gericht(er) te werk kan gaan.

“Ik hoop dat dit onverbiddelijke, maar noodzakelijke optreden een spoedige mentaliteitswijziging zal teweegbrengen”, besluit Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

Totaal verbod

Stichting tegen Kanker is blij met de controles van de FOD Economie, maar vraagt een totaal verbod op zonnebanken in ons land. Uit cijfers die CD&V-parlementslid Els Van Hoof vorig jaar heeft opgevraagd, bleek dat maar 3 van de 58 gecontroleerde centra met alle regels in orde waren.

"Sinds 2008 werden in ons land  27 van de 900 gecontroleerde centra tijdelijk gesloten. De dossiers zijn momenteel in handen van de bevoegde parketten. Boetes kunnen oplopen tot 150.000 euro. De gesloten zonnecentra blijven dicht tot wanneer ze volledig in regel hebben gesteld", zegt Johan Verbelen van de FOD Economie

Waar moet een uitbaters van een zonnebankcentrum zich aan houden?

 • Een zonnebankcentrum mag niet werken wanneer de onthaalverantwoordelijke afwezig is. Behalve wanneer het om een automatisch zonnecentrum gaat. In dat geval echter dient er een onthaalverantwoordelijke aanwezig te zijn ten minste 4 dagen per week en gedurende minstens 1 uur per dag.
   
 • Elke onthaalverantwoordelijke moet een verplichte opleiding gevolgd hebben.
   
 • De ruimtes waarin de zonnebanken zich bevinden, zijn ruim, goed verlucht en maken een snelle evacuatie in geval van nood mogelijk. Bovendien is elke cel zodanig uitgerust dat een consument, in geval van nood, onmiddellijk hulp kan vragen (bijvoorbeeld via een noodknop met intercom);
   
 • De verplichte opschriften, instructies en waarschuwingen zijn duidelijk leesbaar en op een opvallende plaats aangebracht in de talen van het taalgebied waarin het zonnecentrum zich bevindt.
   
 • De zonnebanken worden minstens eenmaal per dag ontsmet.
   
 • Reinigingsmiddelen die aan de specifieke vereisten voor zonnebanken (hygiëne, dermatologische aspecten en hoge temperaturen) zijn aangepast, zijn in elke ruimte aanwezig.
   
 • Een beschermend brilletje wordt ter beschikking gesteld aan de klanten.
   
 • Bij een defect schakelt een zonnebank automatisch uit.
   
 • De straling van een zonnebank mag op geen enkele plaats een totale effectieve erytheemgewogen irradiantie (maximale stralingsintensiteit) van 0,3 W/m² overschrijden. Dit komt overeen met de straling op een zomermiddag in het zuiden van Europa.
   
 • De toestand van de ultravioletlampen en de filters wordt afhankelijk van de gebruiksintensiteit en minstens eens om de drie maanden gecontroleerd.
   
 • Per consument mag slechts één magneetkaart, of vergelijkbaar middel, uitgereikt worden voor toegang en/of betaling.
   
 • De onthaalverantwoordelijke (of het besturingsysteem bij geautomatiseerde zonnecentra) moet controleren of de eerste van een reeks zonnebanksessies niet langer duurt dan de helft van een normale dosis. Bovendien moet gecontroleerd worden of er minstens 48 uur is tussen de eerste en tweede sessie en minstens 24 uur tussen de volgende sessies.

Aan welke regels moeten klanten zich houden?

 • Verplicht een zonnebrilletje dragen. Die uv-bril is zeer belangrijk om de ogen te beschermen tegen uv-stralen.
   
 • Bij uw eerste bezoek moet u van de onthaalverantwoordelijke informatie en een document ontvangen met de verplichte waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. U dient dit document te ondertekenen als ‘ontvangstbewijs’.
   
 • De onthaalverantwoordelijke bepaalt samen met u uw huidtype en schrijft u in een register. Vervolgens stelt men de duur en frequentie van de zonnebankbeurten af op uw huidtype. Dit wordt vaak geprogrammeerd in uw persoonlijke magneetkaart (of vergelijkbaar systeem). Het is belangrijk het voorgestelde programma strikt te volgen en niet langer onder de zonnebank te liggen dan uw huid kan verdragen.
   
 • Gebruikt u medicijnen  die de gevoeligheid voor uv-straling vergroten, mag u niet onder de zonnebank. Ook niet als u jonger dan 18 jaar bent, het huidtype I hebt of wanneer u huidkanker hebt of hebt gehad.
Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio