Fit & Gezond

“Complimentjes kunnen burn-out voorkomen”

“Complimentjes kunnen burn-out voorkomen”
Dinsdag 1 maart is het complimentendag. De ideale dag dus om de sterktes van je partner, ouders, kinderen en vrienden eens in de kijker te zetten met positief commentaar. Vergeet vooral je collega’s niet, want op je werk is waardering tonen minstens even belangrijk. Psychologe Elke Van Hoof, gespecialiseerd in stress en burn-out, legt uit waarom.

Van Hoof drukt op het belang van complimenten op de werkvloer, want ze kunnen werken als een indirecte manier om een burn-out te voorkomen. Maandagavond was ze te gast in 'De Afspraak' op Canvas en zei ze hoe dat kan. "Als we met zijn allen met complimenten strooien, zullen de hoge cijfers van onwelbevinden niet plots dalen maar oprechte waardering tonen heeft wel een bufferfunctie. Iedereen wil intrinsiek dat zijn of haar werk zinvol is en deel uitmaakt van een groter geheel”, klonk het.

Uit onderzoek blijkt dat wie gewaardeerd wordt een grotere betrokkenheid ervaart. Die creëert een grotere sociale verbondenheid tussen mensen en heeft een positief effect. “Mensen zullen zich sneller thuisvoelen, meer plezier krijgen op het werk en dankzij de erkenning zal je meer willen doen.

Onverwachte beloning
Stressexpert en auteur Luc Swinnen bevestigt dat complimenten op de werkvloer van groot belang zijn. "Een prestatiegerelateerd compliment geldt als een beloning. Het verhoogt de status van de werknemer. Mensen hebben meer vertrouwen in de toekomst als ze af en toe een complimentje krijgen. Ze voelen dat ze bij de groep en de firma horen. Het roept ook een gevoel van eerlijkheid op die een heel grote rol speelt bij het motiveren van de werkgevers. Wie voortdurend de slechte punten van een werknemer of collega belicht, werkt angst in de hand die op termijn tot een burn-out kan leiden", zegt hij.

Over het belang van complimentendag twijfelt hij. "Op een dag als vandaag, kan het ondanks de goede bedoelingen nog een beetje geforceerd lijken. Wat niet wil zeggen dat je deze 1 maart zonder complimentjes moet afsluiten. De media heeft het groots uitgespeeld en verwachtingen gecreëerd. Het is niet leuk en zelfs een tikkeltje demotiverend als je straks moet gaan slapen zonder blijk van waardering ontvangen te hebben. Mijn gouden tip is om te complimenteren op onverwachte momenten. Dan komt het nog sterker en natuurlijker over. Complimenten zouden een gewoonte moeten worden."

Het beste compliment
De beste complimenten zijn volgens Van Hoof oprecht, concreet en duidelijk gelinkt aan een situatie. Ook non-verbale signalen zoals een omhooggestoken duim en oogcontact zijn belangrijk om het perfect te laten overkomen. Maar kan je iemand eigenlijk ook overladen met complimenten waardoor de collega gaat zweven? "Dat komt in de praktijk weinig voor, zeker als je de complimenten duidelijk uit en in verband brengt met een prestatie", zegt ze. Geen inspiratie? Deze poster, speciaal gemaakt door expertisecentrum voor stress, burn-out, bore-out en veerkracht 'Huis Voor Veerkracht' geeft voorbeelden van leuke complimenten om vandaag uit te delen.
 

 

Extra tips van Van Hoof:
- Oogcontact bij het complimenteren draait om verbinding maken. Staar de persoon in kwestie niet aan, want dan wordt het net ongemakkelijk.
- Maak een duidelijk onderscheid tussen comlimenten in privésfeer en op de werkvloer. Bepaalde woorden om waardering uit te drukken zijn niet geschikt voor je collega's of personeel, wel voor je familie.
- Laat het enthousiasme doorklinken in je stem.
- Bevestiging krijgen is leuk, maar vis niet constant naar complimenten. Dat wordt als onaangenaam ervaren.

Bekijk hieronder het fragment met Elke Van Hoof in De Afspraak.

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees