Actiecomités tegen gevangenis opnieuw naar Raad van State

Dendermonde -

Comités Oud Klooster, Krijgem en vzw Raldes stappen opnieuw naar de Raad van State. Ze verzetten zich tegen de komst van een nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster in Dendermonde.

Het derde Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) rond de nieuw te bouwen gevangenis op de site Oud Klooster voldoet volgens de actiecomités net zo min als de twee vorige versies.

“We zamelden met Oud Klooster, Krijgem en vzw Raldes eerder al meer dan duizend bezwaarschriften in tegen het derde PRUP dat de inplanting van een nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster alsnog mogelijk zou moeten maken”, zegt Johan Verbrugghen. “We bewezen hiermee opnieuw dat er helemaal geen maatschappelijk draagvlak is voor de nieuwe gevangenis op deze ongeschikte locatie. Het behoud van de waardevolle groene open ruimte in de Dendervallei vlakbij het centrum van Dendermonde is voor veel mensen belangrijk.”

De twee vorige PRUP's die ook de site Oud Klooster naar voren schoven, werden eerder al door de Raad van State vernietigd. “We blijven verwonderd dat men blijft vasthouden aan diezelfde locatie”, klinkt het.

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) kan moeilijk vatten dat de comités opnieuw naar de Raad van State stapten. “Het is jammer. Er is een nieuwe studie naar de locatie gekomen, alle elementen zijn opnieuw afgewogen. Eens te meer is daaruit gebleken dat het Oud Klooster de beste locatie is voor de gevangenis. Het wordt stilaan meer een geval van slechte wil. Maar naar de Raad van State stappen is het goed recht van elke burger. Ik kan niet anders dan daar akte van nemen. Onze advocaten zullen onze belangen in dit dossier opnieuw verdedigen.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio