130 km/u verhoogt luchtverontreiniging

130 km/u verhoogt luchtverontreiniging

Een verhoging van de maximumsnelheid tot 130 km/u jaagt meteen ook de luchtverontreiniging omhoog, zo blijkt uit een Nederlandse studie. Ook in België loopt een onderzoek naar de gevolgen van een aanpassing van de maximumsnelheid.

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) pleit voor een verlaging tot 100 km/u.

De Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie rekende uit dat het optrekken van de maximum snelheid naar 130 kilometer per uur grote gevolgen heeft voor het milieu. De kans dat de normen voor luchtvervuiling worden overschreden is 81 procent.

‘Die cijfers verbazen ons niet’, zegt Eric Griekens van de BBL. ‘Een eerdere studie wees al uit dat een verlaging tot 100 km/u 30 procent minder stof veroorzaakt’.

‘En een studie van de Vlaamse Milieu Maatschappij naar het effect van de verlaging tot 90 km/u bij smog toonde aan dat 300.000 mensen die dichtbij een snelweg of een ringweg wonen zo 20 procent minder vuile lucht inademden’.

‘De optimale uitstoot voor luchtverontreiniging krijg je bij een constante snelheid van 70 km/u’, aldus Griekens. ‘Daarom waren wij ook blij met de beslissing van minister Weyts om de snelheid op gewestwegen op 70 km/u vast te leggen’.

Ook in België heeft de minister van Mobiliteit Galant (MR) gevraagd onderzoek te verrichten naar de gevolgen van een variabel snelheid op de files, de veiligheid en het milieu.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees