Consument betaalt meer voor melk, maar boer lijdt nog steeds verlies

Consument betaalt meer voor melk, maar boer lijdt nog steeds verlies

Foto: ss

Het zijn uiteindelijk de consumenten die de eenmalige toeslag voor de Belgische melkboeren betaald hebben. De winkelketens rekenden hun bijdrage immers volledig door. De toeslag gold van september 2015 tot en met februari 2016, maar kon daarentegen niet verhinderen dat de boeren verlies blijven maken.

Ter compensatie voor de lage melkprijzen, werd in augustus in het ketenoverleg afgesproken dat de melkboeren een eenmalige toeslag zouden krijgen. De prijs die de landbouwers en de industrie met de supermarktketens afspraken bedraagt 2,7 cent per liter geproduceerde melk, goed voor in totaal naar schatting 46 miljoen euro.

Concreet zouden de warenhuizen 14 cent per liter verkochte melk in een fonds storten, van waaruit de melkveehouders dan zouden worden betaald. Afspraken over hoe de warenhuizen dat zouden doen, werden er niet gemaakt. Ten tijde van het akkoord was wel te horen dat de consument waarschijnlijk niet alles op zijn bord zou krijgen.

“Geen prijsafspraken”

In de praktijk was dat wel het geval, zo stelde het Prijzenobservatorium vast. Zo werd melk in de winkel in september, toen het akkoord in werking trad, fors duurder. “De prijzen van volle en halfvolle melk voor zowel A-merken als huismerken en eersteprijsproducten lagen in de periode september-oktober 14 à 17 cent per liter hoger dan in augustus 2015”, stelt Peter Van Herreweghe van het Prijzenobservatorium in een persbericht. “De warenhuizen hebben er bijgevolg voor gekozen om de verschuldigde bijdrage aan het fonds voor de melkveehouders integraal door te rekenen aan de consument.”

Handelsfederatie Comeos zegt dat zij enkel tussenkwam bij de onderhandelingen over de toeslag. “Hoe onze leden die doorrekenen, is hun zaak”, zegt Comeos-woordvoerder Peter Vandenberghe. “Daarover mogen trouwens geen afspraken worden gemaakt, anders wordt dat beschouwd als prijsafspraken.”

Consumentenorganisatie Test-Aankoop vindt het bij monde van Simon November "jammer dat de distributiesector gewoon doorrekent aan de klant terwijl een verdeling van de lasten veel eerlijker was geweest".

"Weer in de problemen"

Bij Boerenbond wijst men erop dat alvast de prijs bij de boeren zelf zeker niet is gestegen. “In januari kreeg de melkboer 5 cent minder per liter melk dan in augustus vorig jaar”, zegt Boerenbond-woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe. “Dat betekent dat zelfs mét de toeslag de prijs nog 2 cent per liter gedaald is.” Concreet kreeg een melkboer in januari 27,64 cent per liter (toeslag niet meegerekend). Dat is “fors onder de kostprijs”, aldus Boerenbond

De melkboeren kregen de toeslag in zes schijven uitbetaald. De laatste betaling vindt rond deze tijd plaats. Uit de vijf eerste betalingen leidde Boerenbond af dat de doelstelling van 2,7 cent per liter en 46 miljoen euro waarschijnlijk niet gehaald zal worden. Tot dan kregen de boeren gemiddeld 2,33 cent per liter. “Vermoedelijk is er door de prijsstijging in de winkels toch wat uitval van de vraag”, aldus de landbouworganisatie.

"De toeslag was dus meer dan welkom, maar kon niet beletten dat de boeren onder kostprijs moesten werken", luidt de pijnlijke conclusie van Anne-Marie Vangeenberghe van de Boerenbond. "Ze maken nog steeds nettoverlies. Nu de toeslag wegvalt zitten ze weer dik in de problemen. Er moet echt een structurele oplossing uitgewerkt worden, een soort buffer om de dieptepunten op te vangen. Elke landbouwer moet langetermijnperspectief hebben. Een toeslag kun je niet permanent aanhouden want dat zou op ongeoorloofde steun neerkomen."

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees