Rechter oordeelt pas in herfst 2017 over privacy Facebook-gebruikers

Rechter oordeelt pas in herfst 2017 over privacy Facebook-gebruikers

Foto: AP

Het proces ten gronde dat de Belgische Privacycommissie heeft ingesteld tegen Facebook, wordt pas op 12 en 13 oktober 2017 gepleit. Er staat eerst wel nog een kortgeding over het gebruik van cookies gepland.

Het beroep dat Facebook heeft ingesteld tegen de beslissing van de Brusselse kortgedingrechter over het gebruik van de datr-cookie, wordt dan weer op 1 juni behandeld.

De kortgedingrechter verbood de sociale netwerksite begin november 2014 immers om de browers van niet-Facebookgebruikers nog langer te registreren via de zogenaamde datr-cookie, omdat dat de privacy van de niet-gebruikers zou schenden. Volgens Facebook is de datr-cookie essentieel voor haar beveiligingsysteem, reden waarom de sociale netwerksite in beroep ging tegen de beschikking. Dat kort geding wordt op 1 juni gepleit.

Intussen startte de Privacycommissie ook een procedure ten gronde, die breder gaat dan de kortgedingprocedure. Die komt dus in oktober volgend jaar voor de 24ste kamer van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Ditmaal gaat het niet alleen om de privacy van de niet-gebruikers maar ook om die van de Facebook-gebruikers. Die stemmen bij hun registratie op het sociale netwerk wel in met het cookie- en advertentiebeleid van Facebook, maar volgens de Privacycommissie is die toestemming niet wettig, omdat de gebruikers tegelijkertijd moeten instemmen met de algemene gebruiksvoorwaarden en het cookie- en advertentiebeleid. Die twee zaken zouden losgekoppeld moeten worden, vindt de Privacycommissie.

Die procedure ten gronde is vrijdag ingeleid, maar de pleidooien zullen pas op 12 en 13 oktober 2017 plaatsvinden.

Facebook blijft intussen overleg plegen met de Privacycommissie en de andere leden van de Werkgroep Artikel 29, de werkgroep van de instanties voor privacybescherming van de EU-lidstaten.

Corrigeer

MEER NIEUWS