Meetstation voor broeikasgassen geopend in Maasmechelen

Op de Mechelse heide in het Nationale Park Hoge Kempen is dinsdag het meetstation voor broeikasgassen van de Universiteit Antwerpen officieel geopend. Het station, dat deel uitmaakt van een groot Europees onderzoeksproject, verzamelt unieke data over de luchtvervuiling en moet een referentiepunt worden om de vervuiling in het heidelandschap te meten. Dat is dinsdag gezegd op een persontmoeting in Maasmechelen.

Vlaams minister van Wetenschap Philip Muyters, die verhinderd was omwille van begrotingsbesprekingen en de aanslagen in Brussel, had normaliter het Belgische luik van het monitoringnetwerk voor broeikasgassen moeten inhuldigen. Hij liet de eer aan Werner Kutsch, directeur-generaal van ICOS (Integrated Carbon Observation System), en de wetenschappers van de Universiteit Antwerpen, die de installatie hebben gebouwd en sinds kort de metingen uitvoeren.

ICOS is een Europees monitoringsnetwerk voor de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4, ) en lachgas (N2O). Het verzamelen van die gegevens is absoluut noodzakelijk voor het voorspellen van het toekomstige klimaat. ICOS voert de metingen uit op lange termijn en op een gestandaardiseerde manier.

Het meest recente van de 10 meetstations die door de Belgische autoriteiten worden gefinancierd, staat in het Nationaal Park Hoge Kempen, te midden van de uitgestrekte Mechelse heide in Maasmechelen. “Binnen het ICOS-netwerk wordt de heide, met haar typische vegetatie van dwergstruiken, nog nergens gemonitord”, vertelt prof. Reinhart Ceulemans (UAntwerpen). “Het nieuwe meetstation bestaat uit een kleine toren en een in het landschap geïntegreerde controlecabine. De aangeleverde gegevens zijn echt uniek.”

“Door langetermijnmetingen van koolstof en broeikasgassen in heel Europa te faciliteren, levert de ICOS-onderzoeksinfrastructuur onschatbare kennis die nodig is om doeltreffende maatregelen te nemen, zowel op Europees als op globaal niveau, om klimaatverandering tegen te gaan”, vult ICOS directeur-generaal Kutsch aan.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen