Belgische vrijmetselarij veroordeelt aanslagen

Belgische vrijmetselarij veroordeelt aanslagen

Foto: AFP

De Belgische maçonnieke Obediënties, de koepels waaronder loges van dezelfde opvatting zich groeperen, veroordelen de aanslagen van dinsdag en bieden de nabestaanden hun oprecht medeleven aan. Dat melden ze woensdag.

“We moeten vandaag samen de toenemende gevaren van het fanatisme en de intolerantie overwinnen”, klinkt het. “We blijven ons inzetten om elke poging tot communautarisme te bestrijden. Daartoe zijn opvoeding en onderwijs nodig die getuigen van een cultuur die open staat voor het universele van de mens en die bijdraagt tot zelfstandige oordeelsvorming aan de hand van onpartijdige referenties”.

“De tijd dringt om aan tafel te gaan zitten om met alle betrokkenen een waarachtige opvoeding voor allen te verzekeren, de enige uitweg om iedereen een kans te geven en de jongeren toe te laten hun verantwoordelijkheid op te nemen, hun keuzes te maken en zelfstandig te denken”.

“Dit is de inzet van het ideaal van de vrijmetselarij, klinkt het nog, “waarmee we in deze verscheurde wereld, bedreigd door individualisme, verkeerd geïnterpreteerde identiteit, het verschil kunnen maken”.

De vrijmetselaars willen naar eigen zeggen hun ideaal van respect, luisterbereidheid en diversiteit uitdragen. “Meer dan ooit heeft onze samenleving nood aan gewetensvrijheid. We moeten samen, wat ook onze achtergrond of overtuiging is, te strijde trekken tegen onbegrip en onverdraagzaamheid en zo de krachten die haat zaaien wegwerken. Om te evolueren naar een respectvolle en diverse maatschappij moeten we samen onze verantwoordelijkheden nemen”.

Corrigeer