“Christenen moeten nu grotere liefde tonen ten aanzien van moslims”

“Christenen moeten nu grotere liefde tonen ten aanzien van moslims”

Foto: Guy Puttemans

Tijdens een oecumenische wake naar aanleiding van de aanslagen die in de Sint-Martinuskerk van Zaventem bijgewoond werd door de kerkleiders Metropoliet Athenagoras van de Orthodoxe Kerk en Jack McDonald van de Anglicaanse Kerk heeft Mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop van Mechelen-Brussel woensdagavond de christenen opgeroepen ‘nu meer dan ooit liefde te tonen voor de medemens, ook voor moslims’.

Mgr. Lemmens veroordeelde de aanslag als “een handeling van blinde haat”. “Hun hart was ijskoud. Ze zagen de mannen, vrouwen en kinderen, maar toonden niet het minste medeleven”. Lemmens wees er hierbij op dat de dood van Jezus, die christenen tijdens deze Goede Week herdenken, eveneens het gevolg was van een daad van blinde haat en riep op het voorbeeld van Jezus te volgen die ook in aanwezigheid van Judas tijdens het Laatste Avondmaal liefde bleef prediken.

“Deze aanslag vraagt van ons christenen dat we nog een grotere gaan liefde tonen, ook ten aanzien van moslims. Alleen de liefde kan immers een jongeman redden die op het punt staat te radicaliseren. Alleen met grote liefde kunnen we de stad Brussel met al haar breuken genezen”, aldus Lemmens, die tevens de hoop uitsprak “dat liefde moge bijdragen tot de genezing van de vele wonden die geslagen werden”.

De oecumenische wake in de kerk van Zaventem, die bijgewoond werd door een 50-tal personen, was een initiatief van de aalmoezeniers van de luchthaven. Tijdens de viering werd ook gebeden voor de doden, de gewonden, hun verwanten, het personeel van de luchthaven en metro, de hulpdiensten en vrijwilligers. De overheden in ons land werd hierbij veel wijsheid en inzicht, kracht en sterkte toegewenst.

Corrigeer