Korpschef ontkent bewust achterhouden informatie in zaak Abdeslam: "Er is fout gemaakt"

Mechelen - Hoofdcommissaris Yves Bogaerts van de politiezone Mechelen-Willebroek ontkent dat er in zijn korps bewust informatie werd achtergehouden in de zaak Abdeslam. Op 17 december al werd het dossier overgemaakt aan het parket Antwerpen en de federale politie Antwerpen. "Er is achteraf wel een fout gemaakt. Later is de informatie door een collega niet doorgegeven", klinkt het.

Begin december maakte de vreemdelingenpolitie van de zone Mechelen-Willebroek een informatierapport op. Daarin vermeldt de commissaris dat de “zoon van Djamillah Mohamed”, ene Abid Aberkan, sterk geradicaliseerd is. De vrouw zou wonen aan de Vier-Windenstraat 79 in Sint-Jans-Molenbeek, waar terrorist Salah Abdeslam pas vorig week werd opgepakt.

Bovendien blijkt uit het rapport dat Abid Aberkan met een grijze Citroën reed, een auto die ook werd opgemerkt bij de aanslagen in Parijs, en dat hij “contacten zou hebben gehad met de broers Abdeslam”. Die belangrijke informatie werd blijkbaar nooit aan een nationale gegevensbank bezorgd, wat de gangbare procedure zou zijn. Korpschef Yves Bogaerts zou ze enkele maanden ‘on hold’ hebben gezet.

"Er waren problemen met de bron van de informatie en de inhoud ervan. Daarom hebben de mensen van onze cel radicalisering voorgesteld om de informatie over te maken aan het parket Antwerpen", reageert de hoofdcommissaris. De enige informatie die het rapport volgens Bogaerts bevatte, was die van "een derde geradicaliseerde die contacten zou hebben gehad met de broers Abdeslam. Maar er was er geen over een onderduikadres van Abdeslam."

Volledige medewerking aan Comité P

De hoofdcommissaris geeft wel toe dat het dossier na overleg met het Antwerpse gerecht en de federale politie niet werd doorgegeven via de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), alhoewel de korpschef dat op 31 december vorig jaar naar eigen zeggen besliste.

"Een collega heeft een fout gemaakt. Geen kwaad opzet. De collega heeft een uitstekende staat van dienst, en hij is zich bewust van zijn fout", vertelt Yves Bogaerts. Samen met zijn officieren beraadt hij zich over maatregelen. De politiechef belooft zijn volledige medewerking aan het Comité P. "Maar ik herhaal dat er geen enkele aanwijzing was dat wij over cruciale informatie beschikten en dat er zeker niet bewust informatie werd achtergehouden", zegt Bogaerts nog. 

Bekijk hieronder ook de video van lokale Radio Reflex met de hele verklaring van de korpschef.

 

Mededeling Mechels politiekorpschef Yves Bogaerts: "Mechelse politie heeft nooit bewust informatie achtergehouden"

Posted by Radio Reflex Mechelen on Friday, March 25, 2016
Corrigeer