“90 procent van de moslimjongeren in Molenbeek en Schaarbeek noemt ISIS-terroristen helden”

“90 procent van de moslimjongeren in Molenbeek en Schaarbeek noemt ISIS-terroristen helden”

Jongeren in Molenbeek kijken toe bij een anti-terreuractie van de politie Foto: EPA

Volgens de kabinetschef van de Brusselse minister-president worden terroristen van ISIS door de grote meerderheid van de 17-, 18-jarige moslimstudenten in Brussel als helden beschouwd. Dat meldt The New York Times.

“Onze steden worden geconfronteerd met een enorm probleem, misschien wel het grootste sinds de Tweede Wereldoorlog”, wordt Yves Goldstein geciteerd in de gezaghebbende Amerikaanse krant The New York Times. Goldstein is kabinetschef van Rudi Vervoort (PS), de minister-president van de Brusselse hoofdstedelijke regering. “Hoe komt het dat mensen die hier in Brussel of in Parijs geboren zijn, anderen die geweld gebruiken en terreur zaaien helden noemen? Dat is de echte vraag die we ons moeten stellen”.

“Vrienden van de kabinetschef die lesgeven in het middelbaar onderwijs in Molenbeek en Schaarbeek vertelden hem dat 90 procent van hun zeventien-, achttienjarige moslimleerlingen hen ophemelen als helden”, schrijft The New York Times.

Goldstein (38), die in Schaarbeek opgroeide als kind van joodse ouders die op de vlucht waren geslagen voor het naziregime, nuanceert die uitspraak tegenover ons. “Ik heb kort na de aanslag in Brussel gezegd op een forum van het Marshall Fonds in Brussel dat ik een vriend heb die leraar is in een Brusselse school en dat die de dag na de aanslag bij een behoorlijk deel van zijn leerlingen geen afkeuring hoorde over de aanslagen”.

“The New York Times heeft die uitspraak geëxtrapoleerd alsof ik het over alle scholen in het Brusselse heb. De krant heeft overigens nooit contact met mezelf opgenomen”.

Met de ogen dicht

“Dat neemt niet weg”, aldus Goldstein “dat ik vind dat er inderdaad een groot probleem is met dat deel van de moslimjongeren die sympathie heeft voor de terroristen. We moeten ons niet blind staren op die enkele tientallen geradicaliseerde jongeren die in staat zouden kunnen zijn om een aanslag te plegen maar focussen op de te grote groep jonge moslims die hun daden niet afkeuren”.

Volgens Goldstein is de integratie in België mislukt. “De mix van verschillende culturen in Molenbeek en Schaarbeek heeft gefaald”.

Het probleem is niet de islam, zegt hij, maar de nalatigheid van bestuurders zoals hijzelf die hebben toegelaten dat in zichzelf gekeerde etnische ghetto’s onbelemmerd konden groeien en waar woede, misdaad en radicalisme onder jongeren vrij spel kreeg.

“We hebben buurten waar jonge moslims alleen gelijkgezinden zien, naar school gaan met dezelfde mensen, nooit in contact komen met andere culturen. Welke band hebben zij met de rest van de maatschappij, met echte diversiteit? Die ghetto’s moeten we vanuit de overheid aanpakken”.

“Natuurlijk is er armoede en werkloosheid”, zegt hij. “Maar wij geven die jonge mensen geen sleutels om anders te denken, om uit het kleine wereldje te raken waar ze in vastzitten. Ik ben ervan overtuigd dat de opvoeding daar een grote rol in moet spelen: niet alleen in het onderwijs maar ook in de opvoeding van hun ouders”.

Corrigeer

MEER NIEUWS