Golf van levensreddende biologische geneesmiddelen op komst

Golf van levensreddende biologische geneesmiddelen op komst

Foto: BELGA

Er komt een nieuwe golf van veelbelovende, levensreddende biologische geneesmiddelen. Deze zijn echter ontzettend duur. Een verhoogd gebruik van goedkopere biosimilars kan hiervoor budgettaire ruimte scheppen, zegt FeBelGen, de koepelorganisatie van de Belgische generieke en biosimilar geneesmiddelenindustrie.

Meer nog dan vandaag het geval is, zullen de nieuwe biologische geneesmiddelen die voor de komende jaren in aantocht zijn, onverhoopte perspectieven bieden, zegt Joris Van Assche, afgevaardigd bestuurder van FeBelGen. “Patiënten die vandaag hun leven bedreigd zien, kunnen met de nieuwe biologische medicatie in de toekomst hun leven gewoon voortzetten. We staan aan de vooravond van een aantal belangrijke medische doorbraken”, aldus Van Assche.

Tegelijk zijn biologische geneesmiddelen volgens FeBelGen ontzettend duur. “Overigens zijn nu reeds de nummers 1 en 2 van de Riziv-geneesmiddelenuitgaven biologische geneesmiddelen en vinden we in de top 25 liefst 7 biologische geneesmiddelen terug. In de komende jaren komt het er op aan deze nieuwe generatie geneesmiddelen ter beschikking te stellen van elke patiënt die ze nodig heeft, zonder dat dit leidt tot een ontsporing van het geneesmiddelenbudget”, verduidelijkt Van Assche.

Precies omdat ze vaak 30 procent en meer goedkoper zijn dan de initiële prijs van het merk, reiken biosimilaire geneesmiddelen hier onmiskenbaar een deel van de oplossing aan, maakt FeBelGen zich sterk. “Biosimilars bieden het potentieel om jaarlijks tientallen miljoenen euro’s extra te besparen in de geneesmiddelenuitgaven, geld dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om nieuwe, dure biologische geneesmiddelen ter beschikking te stellen”, legt Van Assche uit.

Volgens FeBelGen is het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen in België momenteel nog zeer beperkt. Uit een interne onderzoek van FeBelGen bij zijn leden blijkt dat in de meeste gevallen het marktaandeel ervan voorlopig maar een paar procenten - of minder - bedraagt.

Meer dan acht jaar na de introductie van de eerste biosimilar scoort België volgens FeBelGen nog altijd ontzettend slecht in Europese vergelijkingen. “Omdat deze situatie niet langer vol te houden is, is het risico niet denkbeeldig dat de Belgische biosimilar-bedrijven geen andere optie meer hebben dan bestaande biosimilars van de markt te halen en zeker geen nieuwe biosimilars meer op de markt te brengen. Met alle gevolgen vandien voor de betaalbaarheid van het geneesmiddelenbudget”, aldus Van Assche.

Het is precies om een doorstart aan biosimilars te geven in ons land, dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block in het begin van dit jaar een convenant afsloot met de sector. “Deze is alvast een stap in de goede richting, maar, zoals afgesproken in het convenant, zullen we de komende maanden nog een versnelling hoger moeten schakelen”, zegt Van Assche.

De komende maanden worden van cruciaal belang voor de toekomst van de biosimilaire geneesmiddelen, benadrukt Van Assche. “Laat ons er de komende maanden alles aan doen om een duurzame oplossing uit te werken, waarin zowel patiënten als artsen, ziekenhuizen en alle geledingen van de farmaceutische industrie zich kunnen in terugvinden”, besluit Van Assche.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees