Allfin pakt uit met mix van woonvormen

O'sea vervangt definitief The White op site Media Center

© dji

© dji

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

De nieuwe plannen voor de site Media Center zijn bekend. Allfin bouwt in een eerste fase een toren van vijftien verdiepingen, rij- en assistentiewoningen, woonappartementen, handelszaken, een brasserie en een crèche. Van The White is geen sprake meer.

DOMINIQUE JAUQUET

The White was het veelbesproken prestigeproject van Groep Sleuyter die achthonderd appartementen op de site Media Center wou realiseren. Na de problemen binnen de Oostendse bouwgroep werd de optie op de grond verkocht aan de Allfin Group. Niet veel later voerde de nieuwe projectontwikkelaar The White af om een nieuw project te lanceren. O'Sea moet een gemengd woningencomplex worden dat een volledige stadswijk moet doen heropleven.

“We willen een gastvrij centrum maken, dat de stad Oostende met de wijk Mariakerke en de zee verbindt. Het project is uniek, omdat het verschillende woonvormen integreert”, duidt ontwikkelaar Karim Zouaoui.

In een eerste fase worden tien rijwoningen, vijftig assistentiewoningen, 33 woonappartementen, 56 appartementen en studio's in een toren van vijftien verdiepingen, 176 ondergrondse parkeerplaatsen, een restaurant, drie handelszaken én een crèche gerealiseerd. Allfin stelde het project maandagavond al voor aan de buurtbewoners. “In totaal zo'n tweehonderd mensen zakten af naar de twee vergaderingen. De feedback was positief. We willen heel open communiceren met de buurt, maar ook met het stadsbestuur en de oppositie. Met het project mikken we op een evenwichtige mix voor eerste- en tweedeverblijvers, jong en oud, gezinnen en alleenstaanden. De woonvormen zijn daarom gevarieerd en beantwoorden aan alle noden van de toekomstige eigenaars”, zegt Zouaoui.

Voor de realisatie van het project werkt Allfin onder andere samen met architectenbureau Conix. “De woongelegenheden zullen allen gelegen zijn rond aangelegde, groene ruimtes. Zo is er onder andere in ruimte voorzien voor sport en spel, een bloemen- en fruittuin, een watertuin en een groen plein. De site zal geen muur vormen, maar nauw verbonden worden met de buurt via doorsteekplaatsen”, zegt Christine Conix.

Allfin diende intussen een bouwvergunning in voor de eerste fase, O'Sea Charm. De start van de werken is voorzien op het einde van de zomer 2016. Het totale project zal acht jaar in beslag nemen.

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio