Gentse 'pastafarian' wil met pastavergiet op identiteitskaart

© fvv

De Kerk van het Vliegende Spaghettimonster sluipt ons land binnen. Een aanhanger probeert in Gent een pasfoto met een pastavergiet op zijn hoofd op zijn identiteitskaart te krijgen. Om een statement maken, zegt pastafarian Bert Goossens. “En om te lachen. Want dat doen we veel te weinig.”

Bert Staes

Bert Goossens (29) heeft zich zaterdag aangemeld aan het loket in Gent voor een nieuwe identiteitskaart. Gekleed in volledig piratenkostuum. En op zijn pasfoto: een omgekeerd pastavergiet op zijn hoofd. Als religie gaf hij pastafarianisme op.

Pastafarians zijn aanhangers van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster. Een beweging die als mix van ironie en ernst ontstond in de Verenigde Staten. Het is een aanklacht tegen de invloed van godsdienst. Aanhangers dragen een pastavergiet op hun hoofd en kleden zich als piraat. Omdat ze geloven dat we afstammen van piraten. “Waarom niet? Wat wij geloven is niet gekker dan wat anderen geloven.”

Spaghetti-huwelijk?

De kerk is over de hele wereld aan een opmars bezig. In Nederland is ze erkend als godsdienst. In Nieuw-Zeeland werd deze maand het eerste officiële spaghetti-huwelijk voltrokken. Maar in Gent werd de pasfoto met pastavergiet geweigerd. “Mag niet”, zegt de FOD Binnenlandse Zaken. “Het gaat niet om een echte religie maar eerder om een parodie op het geloof.”

Een hoofddoek of tulband mogen wel. “Want dat zijn onbetwistbare godsdienstige redenen”, zegt Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken in Gent. “Zolang het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin volledig onbedekt zijn, mag dat. Maar pastafarianisme wordt door de FOD niet aanvaard als religie.”

Toch heeft Bracke sympathie voor de man. "Zijn gezicht is volledig zichtbaar. De foto kan dus niet geweigerd worden om veiligheidsredenen. Ik vind dat het moet kunnen. Als hij zo zijn geloof wil uiten. Daar heb ik sympathie voor.”

Mr. Goossens, dit is toch een grap?

Goossens: "Ja en neen. Er is natuurlijk zelfspot mee gemoeid. Aan een loket gaan staan met een pastavergiet op uw hoofd. Dat is grappig. Maar ik wil geen andere religies belachelijk maken. Ik ben zelf als christen opgevoed, ben boeddhist en respecteer ieders geloof."

Waarom doet u dit dan?

"Zoals elk geloof uitgaat van een positieve kracht, gaat pastafarianisme uit van humor. En of die positieve kracht nu vast te stellen is, of ze een puur verzinsel is, doet er niet toe. Het verschil zit in de identiteit die ieder aan zijn of haar geloof koppelt. En die identiteit zelf bepalen, is ieder zijn recht."

U gelooft dus in het Vliegend Spaghettimonster. Waarom?

"Er moet meer gelachen kunnen worden, ook al hebben we allemaal verschillende identiteiten. We moeten ons er niet voor schamen om die te tonen. Het keurslijf begint meer en meer de norm te worden. Iedereen wordt individualistischer, maar verliest meer en meer zijn identiteit. En verliezen we de essentie uit het oog. We zijn allemaal een bende gemuteerde apen en we moeten ons meer verbinden in plaats van te vechten over onze verschillen."

"Pastafarianisme staat voor respect, verdraagzaamheid, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de oproep om je hersenen te gebruiken en zelf verantwoording af te leggen voor je daden. Dit zijn waarden waar ik voor sta. Dit is op zich niet anders in andere geloofsvormen. Elk geloof gaat uit van een positieve drijvende kracht. En of die kracht nu kwantificeerbaar is, of een puur menselijk verzinsel, is in wezen irrelevant."

Geef eens een voorbeeld

"Als je als kind Harry Potter las, ging je toch ook niet bij elke zin zeggen: “Dit is onzin, kan niet”. Andersom, als je Harry Potter voor een geschiedkundig boek aanziet, denk ik dat je toch wat wereldvreemd bent. Desalniettemin bevat het waarheden, die voor interpretatie vatbaar zijn. Net als in elk geloof. Het verschil tussen de verschillende godsdiensten zit enkel in de identiteit."

Dus uw identiteit is pastafarian?

"Alsof je maar één vorm van geloof of identiteit kan hebben. Ik ben Gentenaar, Belg, katholiek christen, boedhist, ingenieur, pastafarian... Dat is er sowieso al meer dan één. Iedereen heeft toch het recht om zijn of haar identiteit zelf te bepalen? Wel, ik heb mijn identiteit zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond op mijn identiteitskaart."

Hoe ging dat dan, aan het loket?

"Ik kreeg een paar vreemde blikken, maar het viel mee. Ik had zelfs een gesprekje met een vrouw met een hoofddoek, die deed alsof er niets aan de hand was. Aan het loket waren ze vriendelijk, maar ze wisten niet goed wat te doen toen ze mijn pasfoto zagen. Een vergiet, ja, dat mag wel niet."

"Toen ik zei dat het om godsdienstige redenen was, hebben ze me een formulier laten ondertekenen waarin ik verklaar pastafarian te zijn van geloof. Dat deed toch even raar. Alsof ik maar één geloof kan hebben. En alsof ik mijn geloof moet verantwoorden aan de staat. Met alle respect voor de wet, maar de staat heeft daar in principe geen zaken mee."

Maar het mag niet van de overheid. Wil u via de rechtbank gaan?

"Ik wil er geen hetze van maken. Het moet humoristisch blijven. Het is een interessant geloof omdat het nog recent is. En wat ik zeg over pastafarianisme is mijn eigen interpretatie. Er zijn in België geen kerkrecht of dogma's of dictators die ons zeggen wat we moeten doen. Ik baseer mij op informatie van internet."

"Ik heb contact genomen met Binnenlandse Zaken, maar daar wijst men mij naar de gemeente. Ik zou het liefst praten met de persoon die dit weigert en het persoonlijk oplossen. Welk kwaad kan het?"

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie