Burgemeester Lochristi scoort 9 op 10 voor toegankelijkheid

“Ik vind het normaal dat een burgemeester bereikbaar is”

 “Ik vind het normaal dat een burgemeester bereikbaar is”

Yves Deswaene, hier bij de opening van de nieuwbouw van Microflor: "Ik verdwijn voor ze mij op de dansvloer kunnen roepen." Foto: Lut Laureys

Lochristi - Burgemeester Yves Deswaene (Open VLD) scoort in de gemeentetest over toegankelijkheid die deze krant organiseerde stukken beter dan bij de vorige test, waar gepeild werd naar de openbaarheid van bestuur. Lochristi scoorde daar toen een schamele 4 op 10. Deswaene beantwoordde een mail waarin hem gevraagd werd een afspraak te maken nog dezelfde dag, meer precies, na 6u49 minuten. Hij scoort daarmee een 9 op 10. En scoort daarmee beter dan de Gentse burgemeester Daniël Termont, die op vlak van bereikbaarheid en mails beantwoorden nochtans een stevige reputatie heeft. Het rapport staat vandaag te lezen in de gedrukte versie van De Gentenaar.

“Maar op die vergelijking met burgemeester Termont ga ik niet in” aldus Deswaene, die de gewoonte heeft resultaten van onderzoeken altijd met de nodige zin voor relativering te behandelen.
“Ik probeer mails inderdaad altijd zo snel als mogelijk te beantwoorden. Het lukt niet altijd om de zaak meteen ten gronde te behandelen, maar ik geef toch altijd een begin van antwoord, en delegeer zo nodig naar de bevoegde schepen of diensten.”
“Ja, ik heb daar een vast moment voor. ' Avonds, als ik de brieven en dossiers die met de post weg moeten onderteken, probeer ik ook zoveel mogelijk mails te beantwoorden. En ook tussendoor: ik zat zopas met de gemeentesecretaris bij de notaris, en we moesten wat wachten, tja, dan gebruik ik die tijd om via de smartphone mails te checken. Ook tijdens de pauze van lessen geschiedenis die ik aan de UGent volg gaat de smartphone dan weer aan. "

“Ik durf van mezelf zeggen dat ik inderdaad toegankelijk en aanspreekbaar ben. Ik heb twee keer per week een vast spreekuur op het gemeentehuis. Op donderdag van 16 tot 18u30, en op zaterdagvoormiddag. Ik hou nog het meest van persoonlijk contact. Het aantal mensen dat naar dat spreekuur komt varieert van 1 tot 5 of meer. Ook daarbuiten ben ik aanspreekbaar. Ik probeer naar alle wijkfeesten te gaan, en huldig daar voor mezelf de regel dat ik blijf tot na het eten, maar dat ik verdwijn voor ze mij op de dansvloer kunnen roepen."


“Als mensen mij op straat of op een feest aanspreken luister ik, maar vraag ik hen wel om hun probleem nog eens via mail te versturen. De tijd dat je met je zakken vol bierviltjes zat waar je een halve boodschap had op genoteerd, is nu wel echt voorbij.”
“Ik vind het normaal dat een burgemeester bereikbaar en toegankelijk is. Natuurlijk krijg je al eens te maken met scheldtirades of anonieme mails. Wat schelden betreft: ik blijf daar rustig bij: op dat vlak vergelijk ik ons soms met een vrederechter: die krijgt ook vanalles naar zijn hoofd geslingerd, en moet ook verzoenend optreden. Anonieme mails is een beetje lastig, maar toch probeer ik, als ik aanvoel dat het echt om een probleem gaat dat in een buurt leeft, toch te achterhalen hoe de vork in de steel zit. Dat is als schepencollege onze plicht denk ik.”

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio