Kiss & Ride-zone aan twee scholen

Lubbeek / Linden -

Om het centrum van Linden verkeersluw te maken zijn er vier ingrepen gepland. De plannen kunnen nog bijgeschaafd worden op vraag van de bewoners en de scholen maar een raadslid wil alvast het dossier volledig van bij het begin opnieuw aangepakt zien.

Het centrum van Linden is nu, bij het begin en het eind van de school, een kluwen van auto's en voetgangers. Jaren geleden, tijdens de vorige legislaturen, werden al stappen gezet om het centrum verkeersveiliger te maken. De plannen werden niet uitgevoerd. In de beleidsnota van het huidige bestuur staat de herinrichting van het centrum ingeschreven.

Het plan werd begin dit jaar voorgesteld. De verkeersluwte moet met enkele ingrepen mogelijk worden. Zo zou de Kerkdreef nog alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk worden, zou de Korenbloemstraat afgesloten worden voor doorgaand verkeer dat zou omgeleid worden via de Pastoriestraat, zou er een voetpad aangelegd worden langs de Nachtegalenstraat en zou de open ruimte tussen de gemeenteschool De Stip en de Vrije school De Linde aan weerszijden van de Wolvendreef omgevormd worden tot een Kiss & Ride -zone en er komt extra parking langs de Korenbloemstraat. De kosten voor de hele ingreep zouden 80.000 euro bedragen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio