gemeente komt engagement van het charter van Ouders van Verongelukte Kinderen na

Destelbergen is vijfde Oost-Vlaamse gemeente met SAVE-label

Destelbergen is vijfde Oost-Vlaamse gemeente met SAVE-label

Foto: Geert Herman

Destelbergen - De organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) reikte na de gemeenteraad het SAVE-label uit aan burgemeester Marc De Pauw en korpschef van de politiezone Rhode en Schelde, Yves Asselman. Twee jaar geleden ondertekende Destelbergen het SAVE-charter dat een engagement inhoudt om te werken aan een actieplan verkeersveiligheid, gebaseerd op de zeven doelstellingen van "Samen Actief voor VEIlig verkeer". Het is het twintigste label dat OVK uitreikt, en na Sint-Niklaas, Wetteren, Laarne en Zele pas het vijfde in Oost-Vlaanderen.

Schepen van Mobiliteit Rose Leirens had het voor de uitreiking over het maken van prioriteiten bij het in de praktijk brengen van verkeersveiligheid. Het verlagen van de snelheid is daarin erg belangrijk, stelde ze. Destelbergen heeft de zachte weggebruiker als extra aandachtspunt, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. Het SAVE-charter bood de gemeente ook houvast bij de herziening van het mobiliteitsplan. Onder meer inspanningen op het vlak van fietsbeleid in de schoolomgevingen komen daarin duidelijk naar voren. Door meer verkeersveiligheid wordt er ook een hogere verkeersleefbaarheid nagestreefd in de gemeente. Korpschef Yves Asselman had goed nieuws in verband met de ongevallen op het grondgebied van Destelbergen: Het aantal ongevallen met stoffelijke schade is weliswaar op hetzelfde niveau gebleven, maar het aantal gewonden dat daarbij viel bedroeg in 2014 nog ruim 60, terwijl dat in 2015 opvallend daalde naar minder dan 50. De oprichting van een professionele dienst slachtofferbejegening is voor Asselman een van de belangrijkste verwezenlijkingen sinds de politiehervorming. 

Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van Ouders van Verongelukte Kinderen, prees de herhaalde goede samenwerking met Destelbergen. "Lokale besturen helpen mee onze boodschap uitdragen. Naast belangrijke aspecten als infrastructuur en de aanpak en heraanleg van wegen om de verkeersveiligheid te verhogen, is het vooral een kwestie van een attitudewijziging bij de weggebruiker", besloot hij. 

Het SAVE-label werd onder meer toegekend voor de aandacht voor het integraal fietsbeleid in het nieuw mobiliteitsplan, de evolutie van de mobiliteitscommissie naar een adviesraad, het op elkaar afstemmen van het communicatiebeleid van politie en gemeente, de opmaak van een schoolroutekaart, de screening van de schoolomgevingen, de aanleg van een schoolstraat en het optimaliseren van de opvang van verkeersslachtoffers. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio