Mechels gemeenteraadslid: “Uitvoerig onderzoek nodig naar korpsleiding”

Mechels gemeenteraadslid: “Uitvoerig onderzoek nodig naar korpsleiding”

Archiefbeeld Melikan Kucam Foto: clh

Mechelen -

Het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) reageert vol ongeloof op de racistische pesterijen die de politievakbonden aanklagen bij de politie. Kucam wil een uitvoerig onderzoek naar de korpsleiding. “Als de feiten bewezen worden, is het volgens mij onvermijdelijk dat de korpschef zich eerlijk de vraag stelt over zijn verder functioneren.”

“In Gazet van Antwerpen heb ik vandaag met ongeloof en verbijstering de getuigenis gelezen over racisme en pestgedrag in het korps van de politiezone Mechelen-Willebroek ”, schrijft gemeenteraadslid Kucam die ook de spreekbuis van de Assyrisch-Turkse gemeenschap in Mechelen is geweest.

“Enkele weken geleden kwam de korpschef nog in opspraak omdat hij een inlichtingenrapport over de schuilplaats van de terrorist Salah Abdeslam zou hebben tegengehouden. Enkel en alleen omdat het werd ingediend door een allochtone politieman met wie de korpschef een slechte relatie had. Hierop verklaarde korpschef Bogaerts dat dit ‘niet bewust’ was gebeurd. De zaak wordt ondertussen onderzocht door het Comité P.”

Korpsleiding moet voorbeeld zijn

“Met de nieuwe feiten die vandaag aan het licht komen, komt de Mechelse korpsleiding erg onder druk te staan. Het zijn zeer zware beschuldigingen, waarbij niet alleen met de vinger wordt gewezen naar een cultuur binnen een deel het korps maar ook - en dat is zo mogelijk nog erger - binnen de korpsleiding. Uit respect voor onze bevolking en alle politiemensen die zich elke dag hard inzetten voor onze veiligheid, moeten de feiten dan ook uitvoerig onderzocht worden. Ik roep vanuit de N-VA-fractie de verantwoordelijke bestuurlijke overheid op om een grondige audit van de Mechelse korpsleiding, en bij uitbreiding het korps te ondersteunen.”

“De politie heeft een voorbeeldfunctie in onze maatschappij, en de korpsleiding moet het voorbeeld voor alle politiemensen zijn. Alle Mechelaars en Willebroekenaars rekenen op de integriteit van onze politie. En onze politiemensen moeten kunnen vertrouwen op de integriteit van hun korpsleiding. Indien deze feiten bewezen worden, is het volgens mij onvermijdelijk dat de korpschef zich eerlijk de vraag stelt over zijn verder functioneren.”

Waarom anders in Mechelen?

“Recent wees onderzoek van het Comité P over racisme in het Antwerpse politiekorps nog uit dat een belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de korpsleiding. Die moet volledig de kaart trekken van transparantie, diversiteit en nultolerantie tegenover racisme. Zowel de Antwerpse burgemeester Bart De Wever als korpschef Serge Muyters namen het rapport ter harte en maken volop werk van diversiteit. Het Comité P gaf overigens zelf aan dat de beleidskeuzes van het huidige stadsbestuur in Antwerpen verbetering zou brengen en dat de deur van de korpschef openstaat voor al zijn medewerkers. Waarom zou dit in Mechelen, jammer genoeg, blijkbaar anders liggen?”

Corrigeer

NIEUWS