Antwerpen lanceert eigen campagne tegen seksuele intimidatie

Antwerpen lanceert eigen campagne tegen seksuele intimidatie

Foto: pol de wilde - corelio

Antwerpen -

De stad Antwerpen start maandag met een sensibiliserende campagne tegen onaanvaardbaar en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met behulp van enkele uitdagende retorische vragen als “Mag iemand jouw moeder een hoer noemen?” of “Mag iemand jouw vrouw betasten op de bus?”, gevolgd door de slogan “Seksuele intimidatie, niet in onze stad” wil het stadsbestuur duidelijk maken dat dergelijk gedrag “niet past in de hedendaagse en open stedelijke cultuur die Antwerpen nastreeft”.

De stad stelt vrijdag dat hulpverlening bij en informatie over integriteit en seksualiteit weliswaar al wordt aangeboden door verschillende organisaties zoals Sensoa en Jong & Van Zin (met Vlaamse steun), maar dat lang niet alle Antwerpenaars en scholen, organisaties of verenigingen daarmee bereikt worden. “Dat terwijl veel van hen regelmatig geconfronteerd worden met de problematiek, mede door de grootstedelijke context waarin ze opereren”, klinkt het. “Daarom wil de stad hier mee een rol in opnemen.”

Onderwerp bespreekbaar maken en publiek sensibiliseren

Het doel van de nieuwe campagne is volgens de stad enerzijds om het onderwerp bespreekbaar te maken en het publiek te sensibiliseren, en anderzijds slachtoffers door te verwijzen naar de gepaste hulp. De vorm van de campagne werd mede bepaald door de resultaten van een wedstrijd die de stad lanceerde via het reclamefestival Eurobest. Inhoudelijk liet Antwerpen een onderzoek uitvoeren door Ipsos naar de definitie van seksuele intimidatie, de mogelijke beweegredenen daarvoor en de omstandigheden waarin het plaatsvindt. Op die manier werd beslist te werken rond het idee “Zou je dat ook zeggen of doen bij iemand uit je eigen familie”.

De affiches zullen vanaf maandag te zien zijn in het straatbeeld en er komt een campagnefilm in bioscopen. Alle info over de campagne en hulpverlening staat op www.stopintimidatie.be.

Corrigeer

NIEUWS