De Wever in de clinch met Rudy De Leeuw: "Staat u hierachter?"

"Ik heb er geen enkele moeite mee om morgen een vermogenswinstbelasting in te voeren, maar dit lost de problemen met het begrotingstekort niet op." Dat verklaarde N-VA-voorzitter Bart De Wever dinsdagavond op het stakingsdebat op VTM met ook onder andere ABVV-topman Rudy De Leeuw rond de tafel. Dat debat draaide veelal uit op een dovemansgesprek, waarbij elke partij hardnekkig op zijn standpunten bleef staan en elkaar niet altijd liet uitspreken. "Er is nog veel werk aan de winkel", merkte een kijker op Twitter op.

Rechtvaardiger belastingen is één van de elementen waarvoor de vakbonden de voorbije weken op straat zijn gekomen. Veel Belgen, zo blijkt ook uit een peiling van VTM, hebben het gevoel dat de lasten en besparingen oneerlijk verdeeld zijn. De Wever merkte op dat de inkomsten uit kapitaal het voorbije jaar zijn gedaald, door de lage rente enerzijds en belastingen zoals hogere roerende voorheffing en beurstaks anderzijds. "Wie gaat werken, wordt daarentegen minder belast. Dat zegt ook de Nationale Bank. De fairnessagenda is heel belangrijk, maar we hebben de perceptie tegen", aldus de N-VA-voorzitter. Toch verzet hij zich niet (meer) tegen een vermogenswinstbelasting. "Maar als we die morgen invoeren, zijn de problemen overmorgen nog even groot. Wat is jullie alternatief?", kaatste hij de bal terug naar de vakbonden.

Karel Van Eetvelt van werkgeversorganisatie Unizo verklaarde dat ook bij zijn achterban een gevoel van onrechtvaardigheid leeft, meer bepaald tegenover de multinationals. "Maar ik besef dat de Belgische regering dit niet alleen kan oplossen. Ik wil die bedrijven niet weg, men moet dit op Europees niveau aankaarten". De Unizo-topman waarschuwde er ook voor de reeds hoge lasten niet nog hoger te maken.

"Chantage"

Aan de andere kant stonden Rudy De Leeuw, voorzitter van ABVV, en John Crombez van SP.A. Beiden herhaalden dat de regering moet stoppen met te zeggen dat de mensen er door het huidige beleid zijn op vooruitgegaan. "Velen zagen hun kosten sneller stijgen dan hun inkomsten", aldus Crombez. "De regering duwt gewoon door. Het wordt tijd dat ze een rustpauze inlast en ernstig luistert naar de bevolking". De Leeuw herhaalde dat "landen met sterke vakbonden en goed sociaal overleg, ook economisch beter presteren".

Over de recente staking in de gevangenissen bleef de ABVV-voorzitter op de vlakte. De Vlaamse cipiersbonden hebben het protocolakkoord met justitieminister Koen Geens ondertekend, terwijl twee van de drie Franstalige bonden verzet blijven voeren. De Leeuw wilde op VTM geen standpunt innemen. "Als ik grote verklaringen afleg, gaan we niet uit de impasse geraken".   

"Chantage!" 

Om de staking bij het spoor te laten beëindigen, moet de NMBS-directie volgens de ABVV-voorzitter de circulaire (rond de kredietdagen) intrekken en bereid zijn om alternatieve productiviteitsverhogende maatregelen te onderhandelen. "Chantage", riep De Wever, die later in het debat ook herhaalde dat het vakbondsprotest politiek gemotiveerd is.

   
           
   
       

 Rudy De Leeuw toonde een N-VA-advertentie  Foto: VTM      

   

Met een foto in de hand probeerden zowel De Wever als De Leeuw hun gelijk kracht bij te zetten. Rudy De Leeuw toonde een afbeelding van een N-VA-advertentie waarop de stakers terroristen genoemd worden. Bart De Wever had een foto van de symbolische ophanging van premier Michel in Bergen meegebracht. Hun vraag aan elkaar: "Staat u hierachter?"

Vermoed wordt dat de extreem-linkse PTB erg veel invloed uitoefent op de stakers in Wallonië. Rudy De Leeuw zei daarop dat iedereen welkom is bij de vakbond, "zolang men de waarden van het ABVV respecteert. Ik zal niet toelaten dat welke partij dan ook onze waarden zal bepalen". Unizo-topman Van Eetvelt pleitte voor een reactie van het middenveld, zoals indertijd tegen het extreem-rechtse Vlaams Blok. "Deze reactie zie ik vandaag spijtig genoeg niet tegenover de PTB, terwijl ze toch een gelijkaardige manier van aanpak hebben met hun extremistische voorstellen".

Volledig pakket bij begrotingsoverleg

Het debat eindigde met het advies van Caroline Ven van werkgeversorganisatie Etion om bij het volgende begrotingsoverleg meteen één volledig pakket van besparingsmaatregelen, structurele hervormingen en sociale correcties op tafel te leggen, zodat de bevolking weet waar ze aan toe is. De Wever vond dat een goed idee. "Dat zal een grote inspanning vergen, maar dat zijn we door de 'effort' heen en kunnen we focussen op de resultaten."

Corrigeer

NIEUWS