Nieuwe verkeersborden moeten meer veiligheid brengen

Nieuwe verkeersborden moeten meer veiligheid brengen

Foto: Margo Tilborghs

Essen - In dertien landelijke straten van Essen tref je sinds kort nieuwe verkeerstekens aan. De borden geven aan dat de weg is voorbehouden voor bewoners, landbouwverkeer, voetgangers, fietsers en ruiters. Gewoon verkeer is niet langer toegelaten.

Essen wil de veiligheidscultuur in haar gemeente verbeteren en neemt daarvoor enkele maatregelen. De aandachtspunten staan vermeld in het Actieplan verkeersveiligheid Essen. Sinds kort zijn er ook nieuwe verkeersborden geplaatst om het verkeer te luwen in het groene landschap van Essen.

De twee borden in kwestie  duiden het begin en einde van een landbouwweg aan. Het aanvullend politiereglement werd begin dit jaar al goedgekeurd in de gemeenteraad, maar nu staan de verkeersborden ook effectief in het straatbeeld. Het gaat om landbouwwegen (of delen ervan) binnen de ruilverkaveling: De Vijvers, Gageltjes, Rose Grononpad, Beylestraat, Hanneken Tas, Kasteelbeemd, Roosbroek, Blakveld, Kraaienberg, Ringelshoeve, IJkensbeemd, Schamsedijk en Dondersteen.

“We zijn nagegaan welke wegen we kunnen omvormen tot landelijke straten”, zegt Brigitte Quick (CD&V), schepen van Verkeersveiligheid. “Het zijn allemaal wegen waar mensen graag over wandelen en fietsen, maar in de praktijk blijkt dat gemotoriseerd verkeer zich niet aan de opgelegde snelheid houdt. We zijn bezorgd om de veiligheid van de fietsers en wandelaars. Er moest dus gesensibiliseerd worden en er zal ook streng opgetreden worden voor wie de regels niet naleeft. Bestuurders hebben de mogelijkheid om via een kleine omweg ook op de plaats van hun bestemming te geraken.”

Op de voorbehouden wegen mogen tractors, voetgangers, fietsers en ruiters de volledige breedte van de weg gebruiken, maar mogen elkaar zeker niet in gevaar brengen of hinderen, en het verkeer mag er in het algemeen niet belemmerd worden.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio