Gentse Optima-commissie officieel opgericht: dit zijn de regels

© fvv

De gemeenteraad van de stad Gent heeft woensdagavond officieel een 'commissie sui generis' opgericht om de band tussen burgemeester Daniël Termont en Optima-bank en haar baas Jeroen Piqueur te onderzoeken. Het kartel sp.a-Groen houdt met tien van de negentien zitjes in de commissie de controle. Tegen oktober moet er een eindrapport zijn.

Bert Staes

De Optima-commissie kwam maandagavond tijdens de eerste avond van de gemeenteraad uit de bus als een antwoord op de heisa rond de figuur van Daniël Termont en zijn band met Optima-baas Jeroen Piqueur. Dinsdag spraken de fractieleiders van de zes partijen in de gemeenteraad een tekst af. Die werd woensdag door alle partijen officieel goedgekeurd.

Dit is de opdracht van de Optima-commissie:

De commissie voert een onderzoek naar aanleiding van meldingen of klachten inzake mogelijke inbreuken op de deontologische code door mandatarissen van de Stad Gent in hun contacten met de Optima Groep in het kader van hun mandaten bij of namens de Stad Gent.

Negentien schepenen en gemeenteraadsleden zitten in de commissie, verdeeld volgens de politieke verhoudingen in de gemeenteraad. Sp.a heeft zes zitjes, Groen 4, Open Vld 3, N-VA 4 en CD&V en Vlaams Belang elk 1. Wie de commissie voorzit, iemand uit de oppositie volgens de tekst, is nog niet vastgelegd. Dit zijn de leden

Voor sp.a: Tom Balthazar, Annelies Storms, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Anne Schiettekatte en Astrid De BruyckerVoor Groen: Elke Decruynaere, Bram Van Braeckevelt, Sara Matthieu en Dirk HolemansVoor Open Vld: Sami Souguir, Stephanie D'Hose en Sas van RouveroijVoor N-VA: Siegfried Bracke, Isabelle De Clercq, Sandra Van Renterghem en Karlijn DeeneVoor CD&V: Filip Van LaeckeVoor Vlaams Belang: Johan Deckmyn

Getuigen

De leden van de commissie kunnen burgemeester Daniël Termont oproepen, maar ook andere personen die de voorbije weken genoemd werden in de zaak-Optima, zoals gemeenteraadslid en provinciaal gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld) en Optima-baas Jeroen Piqueur zelf.

De commissie kan alle personen die zij nodig acht horen. Deze kunnen zich laten bijstaan door zijn of haar raadgever(s). Van elk verhoor wordt een woordelijk verslag opgemaakt dat aan de persoon die werd gehoord ter ondertekening zal worden voorgelegd.

De mandatarissen naar wie een onderzoek wordt gevoerd kunnen aan de commissie voorstellen getuigen te horen. De mandatarissen naar wie een onderzoek wordt gevoerd, zullen gehoord worden door de commissie, en kunnen zich laten bijstaan door zijn of haar raadgever(s).

De commissie heeft niet de bevoegdheden van een parlementaire onderzoekscommissie. Die mag huiszoekingen en inbeslagnames bevelen en mensen onder ede ondervragen. De Optima-commissie van de Gentse gemeenteraad mag enkel documenten opvragen en mensen ondervragen.

De commissie kan stukken opvragen uit dossiers, akten en stukken van het stadsbestuur of de autonome gemeentebedrijven, en het inzagerecht uitoefenen zoals voorzien in artikel 108 van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad.
Bij de behandeling van stukken die worden opgevraagd conform de wetgeving openbaarheid van bestuur dienen de principes van deze wetgeving te worden gerespecteerd.
Aan derden kan verzocht worden stukken mee te delen.

Het onderzoek van de Optima-commissie moet leiden tot een rapport, dat ten laatste tegen oktober voorgelegd wordt aan de Gentse gemeenteraad. Nog voor de Gentse Feesten zou de eerste zitting moeten plaatsvinden.

De commissie “sui generis” streeft ernaar haar onderzoek af te ronden tegen eind september 2016, uiterlijk oktober 2016. De commissie “sui generis” legt de conclusies van haar onderzoek over mogelijke inbreuken samen met eventuele aanbevelingen neer in een verslag dat op de gemeenteraad van oktober 2016ter kennisgeving zal worden voorgelegd. Dit gebeurt in openbare zitting.

N-VA-gemeenteraadslid Isabelle De Clercq had woensdagavond nog een bedenking over een bepaalde passage. De commissie zetelt met open deuren. Maar personen die ondervraagd worden door de commissie kunnen indien het zaken uit hun privésfeer aanbelangt vragen om de deuren te sluiten. "Het kan niet de bedoeling zijn dat dit artikel de hele tijd wordt ingeroepen", zei De Clercq.

De vergaderingen van de commissie “sui generis” zijn in principe openbaar, behoudens toepassing van artikel 28 van het Gemeentedecreet.

Opvallend detail: noch burgemeester Daniël Termont, noch Open Vld-gemeenteraadslid Geert Versnick, noch Freya Van den Bossche, wiens vader Luc Van den Bossche ook genoemd werd in de zaak-Optima, stemden over de oprichting van de commissie.

Daniël Termont was woensdagavond net te laat aanwezig in de gemeenteraad, 'door vertraging op terugweg van een vergadering in Brussel'. Freya Van den Bossche was verontschuldigd door ziekte. Geert Versnick was afwezig. Ook N-VA- en CD&V-fractieleiders Siegfried Bracke en Veli Yüksel waren niet aanwezig voor de stemming.

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio