“Besparingen wegen op veiligheid spoor”

“Besparingen wegen op veiligheid spoor”

Foto: Photo News

NMBS en Infrabel moeten tot 2019 samen 3 miljard euro zien te besparen en dat dreigt “op de veiligheid van het spoor te wegen”. Daarvoor waarschuwt David Geerts (sp.a), rapporteur van de Commissie Spoorveiligheid, woensdag in Het Laatste Nieuws.

In de Commissie gaf Infrabel-topvrouw Ann Billiau dinsdagochtend aan dat ze niet kan garanderen dat het volledige spoornet binnen 6 jaar voorzien is van het ETCS-veiligheidssysteem, zoals voorgenomen. Dat systeem bewaakt permanent de snelheid van een trein en kan daardoor in principe dodelijke rampen voorkomen. “De besparingen sturen die timing mogelijk in de war”, aldus Geerts.

Bij de spoornetbeheerder valt te horen dat de NMBS, Infrabel en de overheid nog volop onderhandelen over de verdeelsleutel van de besparingen. Experts tekenen verschillende scenario’s uit die de impact inschatten op de uitrol van ETCS bij elke voorgestelde besparing.

“Alles is onder voorbehoud van beschikbaarheid van nodige financiële middelen”, luidt het. Het voorziene totaalbedrag om tegen eind 2022 alle infrastructuur uit te rusten met het ETCS-systeem bedraagt 2 miljard euro.

Corrigeer

MEER NIEUWS