Gentse onderzoekster ontdekt manier om zeewater drinkbaar te maken én energie op te wekken

© foto: Roel Burgler

Van elke liter water op aarde zijn slechts twee druppels water drinkbaar. De rest is bevroren of zout. Door de toenemende wereldbevolking zal binnen tien jaar één persoon op drie te kampen krijgen met een levensbedreigend watertekort. Daar heeft de Gentse bio-ingenieur Marjolein Vanoppen nu een oplossing voor.

nkdr

Drinkbaar water wordt alsmaar schaarser. Om dat probleem op te lossen, wordt al langer gekeken naar manieren om het zout uit zeewater te halen. Momenteel is er voor het onzouten van 1000 liter water even veel energie nodig als een gemiddelde Belg op een dag verbruikt. Vanoppen kon echter een manier ontdekken om energie op te wekken met het ontzouten van water.

Om zout uit zeewater te halen, wordt meestal een membraan gebruikt. “Zo’n membraan is een selectieve scheidingswand die bepaalde stoffen doorlaat en andere tegenhoudt”, aldus Vanoppen.

“Om drinkbaar water te produceren, gebruiken we een water-selectief membraan dat water doorlaat en andere stoffen, zoals zout, blokkeert. Daar is energie voor nodig: het water wil niet zomaar door het membraan. En hoe meer zout er in het water zit, hoe meer energie er nodig is.”

Vanoppen loste het hoge energieverbruik van traditionele ontzouting op door zout en zoet water samen te brengen. “Als zout water en zoet water samen komen, wil het zout zich naar het zoet water verplaatsen. Die beweging maakt energie vrij, net zoals water dat van een berg naar beneden stroomt en in een turbine wordt opgevangen.”

De onderzoekster plaatste een zout-selectieve membraan in het water. Dat houdt het water tegen en laat het zout door. Met dit membraan wordt niet alleen energie opgewekt, de hoeveelheid zout die in het zeewater zit daalt ook, waardoor er minder energie nodig is om het tenslotte nog eens door het water-selectieve membraan te halen.

De technologie is nog niet klaar om op grote schaal toegepast te worden, maar de ontdekking maakt de productie van drinkwater op termijn wel veel duurzamer en goedkoper.

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie