Kom op tegen Kanker weigert schenking van 25.000 euro

Kom op tegen Kanker weigert schenking van 25.000 euro

Kom op tegen Kanker heeft een schenking van 25.000 euro geweigerd. Beetje vreemd toch want op de website staat letterlijk: “De giften die Kom op tegen Kanker ontvangt via testament, groot en klein, zijn van onschatbare waarde voor de strijd tegen kanker.” Toch gebeurt het volgens notaris Bart van Opstal vaker dat organisaties die voor een groot deel leven van giften toch schenking moeten weigeren.

De vrouw in kwestie liet in haar testament opnemen dat ze na haar dood 25.000 euro schonk aan Kom op tegen Kanker. Maar die weigerde volgens haar neef de schenking te aanvaarden, terwijl er op de website net opgeroepen wordt om schenking via testament te doen.

“Het is inderdaad zo dat Kom op tegen Kanker erfenissen kan weigeren. Maar dat gebeurt maar heel af en toe. Elk legaat wordt grondig onderzocht en enkel wanneer we echt goede redenen hebben om het te weigeren, doen we dat ook”, zegt Yves Braeckman, woordvoerder van Kom op tegen Kanker. Over dit specifieke dossier, wil men om begrijpelijke reden niet communiceren.

Of het nu om Kom op tegen Kanker, om Gaia of eender welke andere organisatie gaat, het gebeurt vaker dat een legaat geweigerd wordt.

“Een duolegaat heeft als grote voordeel dat als je een bepaalde schenking doet aan een goed doel, dat die organisatie de rest van de erfenis ook afhandelt. Aan gunstigere fiscale voorwaarden. Bijvoorbeeld je laat 25.000 euro na aan Kom op tegen Kanker en 50.000 euro aan elk van je twee broers. Kom op tegen Kanker moet dan elk van je broers 50.000 euro geven en houdt 25.000 euro voor zichzelf. De organisatie handelt alles af en je geniet een gunstig tarief wat erfbelastingen betreft. Maar, het goede doel kan die schenking weigeren als ze daar een goede reden voor heeft”, zegt Bart van Opstal.

Minder rijk dan gedacht

Die goede reden kan bijvoorbeeld zijn dat wanneer de notaris een overzicht van alle activa geeft, blijkt dat de overledenen in feite minder geld heeft dan er in het testament staat. “Ik geef een fictief voorbeeld. Stel dat er maar 75.000 euro is. Dan krijgt Kom op tegen Kanker haar 25.000 euro. Maar het moet de twee broers elk 50.000 euro betalen, want zo zit het contract elkaar. Dan zouden ze er geld in toe moeten steken. Dus weigeren ze om begrijpelijke reden de schenking”, zegt van Opstal.

Daarom raad de woordvoerder van de Federatie voor Notarissen aan om een testament met een legaat vooral goed voor te bereiden. Notarissen hebben daar speciale software voor om alles tot in detail te berekenen.

Als het duolegaat wordt geweigerd, valt men terug op het standaard erfenisrecht en zal men meer successierechten betalen.

Corrigeer

MEER NIEUWS