Plonsen we binnenkort met zijn allen in de Vaartkom?

Plonsen we binnenkort met zijn allen in de Vaartkom?

Claar - Onkruid Foto: Claar - Onkruid vzw

Leuven - De zomer lijkt eindelijk in het land. Voor het Leuvense stadsbestuur is dat blijkbaar reden genoeg om hardop na te denken om een 'Leuven Bad'. Volgens schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (SP.A) kan dat er perfect komen aan het plein voor het OPEK aan de Vaartkom.

Dankzij het nieuwe circulatieplan wordt in Leuven de inrichting van verschillende pleinen onder de loep genomen. Zo wordt het nieuwe Smoldersplein momenteel omgevormd tot een groene rustplek in de stad. Maar een aangename invulling van de open ruimte betekent volgens Ridouani niet alleen toegankelijk groen, maar ook toegankelijk water. 

Hij verwijst naar de Kapucijnenvoer, waar sinds kort opnieuw water vloeit. Dat zal ook het geval zijn aan de toekomstige Bodartsite en het Sluispark waar binnenkort een waterspeeltuin komt. Ook op het Herbert Hooverplein ligt volgens Ridouani een kans om speelfonteinen aan te leggen. 

Aan de Vaartkom zou de schepen nog een stapje verder willen gaan. "Waarom kan er geen Leuven Bad aan de Vaartkom komen?", vraagt hij zich hardop af. "Het is een goed idee dat al langer leeft. Met Onkruid, de vzw die ook de tijdelijke inrichting van het plein voor haar rekening nam, werken we een concreet voorstel uit om aan de Vaartkom een echte zwemkom te maken, aansluitend op het plein voor OPEK. Daarover zullen we in overleg gaan met Waterwegen en Zeekanaal. Ik ben ervan overtuigd dat het onze stad nog aangenamer zou maken.”

Een beeld van hoe Leuven Bad er zou kunnen uitzien: 

Foto: Claar - Onkruid vzw

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio