Dit zijn de 25 prioriteiten voor de regering Michel

© Photo News

De ministers van de federale regering maken zich klaar voor de zomervakantie. Vlak voor die begint, maakte premier Charles Michel een stand van zaken op. Zijn regering is nu ongeveer halverwege haar regeerperiode. De premier schuift ook 25 prioriteiten naar voren voor de komende jaren.

“We doen er alles aan om ons land voor te bereiden voor de belangrijke uitdagingen van de toekomst”, zei premier Michel. Hij had een dag doorgebracht met zijn ministers om achterom te kijken en vooruit te blikken. Jobs, solidariteit en veiligheid waren de vaakst gehoorde kernwoorden.

De voorbije twee jaar is er al enorm veel werk verzet, zeiden de ministers trots. Die verwezenlijkingen wilden ze aantonen met een presentatie van niet minder dan 185 pagina’s, waarin ze alle afgewerkte en toekomstige hervormingen bundelen. Die gaan van de taxshift over de pensioenhervorming tot de digitale agenda. Sinds oktober 2014 legde de regering al 243 wetsontwerpen neer.

© Photo News

Cijfers

Het resultaat blijkt volgens de regering-Michel duidelijk uit de cijfers. De koopkracht stijgt, er komen jobs bij en de werkgelegenheidsgraad zit in stijgende lijn, zegt Michel. “De eerste resultaten zijn er, maar er ligt nog veel werk op de plank. We hebben nog veel obstakels te overwinnen, maar de koers is de juiste.”

En dat tegen een achtergrond van de Griekse crisis, de vluchtelingenstroom, spanningen met Rusland, de Brexit en natuurlijk ook terreur. “Veiligheid was één van de vier grote werven, maar niemand had beseft dat het zo in de focus zou komen”, erkende minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Hij verwees daarbij naar de dertig maatregelen die werden aangekondigd sinds begin vorig jaar en de 600 miljoen euro die extra werd vrijgemaakt voor veiligheid.

Prioriteiten

Komend jaar stelt de regering zich 25 prioriteiten. Zo wil minister van Werk Kris Peeters (CD&V) absoluut klaar raken met zijn modernisering van de arbeidsmarkt en de wet van ‘96 voor het interprofessioneel overleg begint. De sociale partners moeten er immers mee aan de slag kunnen, ook nadien op sectorniveau.

Voor minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is het de komende maanden dan weer al vennootschapsbelasting en fraudebestrijding wat de klok slaat, terwijl minister van Volksgezondheid Maggie De Block voort sleutelt aan de ziekenhuisfinanciering en het bijhorende ziekenhuislandschap, Justitieminister Koen Geens zich na vijf wetten met ‘quick wins’ op een totaal nieuw strafwetboek werpt en minister van Mobiliteit François Bellot volop zal moeten moderniseren bij de NMBS.

Daarnaast telt de lijst van prioriteiten nog tal van andere werven, zoals de uitvoering van de defensieplannen, de verdere digitalisering van de overheid, de uitbouw van een afzonderlijke Directie Bescherming bij de politie of nog de verdere focus op de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo wees daarbij op de “nieuwe recepten” die de regering volgens hem opvallend vaak hanteert. Hij verwees onder meer naar het systeem van flexijobs en de fiscaliteit voor de nieuwe deeleconomie.

Werk genoeg dus voor de komende maanden. Al zal de regering zich na een korte vakantie half augustus eerst op de moeilijke begrotingsoefening moeten storten. Volgens de jongste cijfers moet ze op zoek naar 2,4 miljard euro om de budgetten dit en volgend jaar op koers te houden.

Dit zijn de 25 belangrijkste maatregelen die de regering zich stelt

1. Modernisering van de arbeidsmarkt en hervorming van de wet 1996

2. Versterkte consumentenbescherming met onder andere uitvoering EU richtlijnen pakketreizen en reisagentschappen, consumentenakkoord in de energiesector en de financiële sector

3. Hervorming van de vennootschapsbelasting

4. Uitvoering van het plan in de strijd tegen de fiscale fraude

5. GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie)

6. Verbetering van toegang tot het bancair krediet voor zelfstandigen en KMO’s

7. Concretisering van Digital Act

8. Integratie van de horizontale FOD’s

9. Hervorming van de financiering van de sociale zekerheid

10. Hervorming van de organisatie e de financiering van de ziekenhuizen

11. Deeltijds pensioen

12. Afschaffing van de eenheid van loopbaan

13. Nationaal geïntegreerd Plan voor Energie-Klimaat 2030

14. Spoorwegen - implementatie van het transportplan 2017

15. Implementatie van het federaal plan Armoedebestrijding

16. Hervorming van de inspectiediensten om de strijd tegen de sociale fraude en de sociale dumping te verbeteren

17. Uitvoering van de strategische visie voor defensie: investeringen en personeel

18. Nieuw strafrecht

19. Hervorming van het familiaal vermogensrecht.

20. Ontwikkeling van online toepassingen voor de elektronische identiteitskaart

21. Optimalisatie van de geïntegreerde politie met de start van de directie bewaking en bescherming.

22. Belgium Charter for the Sustainable Development Goals/privé sector

23. Versterkt terugkeerbeleid met klemtoon op repatriëring van criminelen

24. Campagne voor een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 2019-2020

25. Optimalisatie van Ducroire en FINEXPO door de creatie van een product buyer loan waardoor een krediet wordt toegekend aan de koper van een product

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen