N-VA wil beroepsgeheim opheffen in strijd tegen terreur

Medewerkers van OCMW’s, ministeries, ziekenfondsen en vakbonden zouden geen beroepsgeheim mogen hebben wanneer het over terrorisme gaat. Meer nog, de medewerkers zouden verplicht moeten zijn daarvan melding te doen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van N-VA-­Kamerlid Valerie Van Peel.

OCMW-medewerkers die tijdens een huisbezoek of een hulpverleningsgesprek aanwijzingen hebben dat hun “klant” iets met terrorisme te maken heeft, zouden verplicht moeten zijn dat aan het gerecht te melden. Ook ziekenfondsen, ministeries en vakbonden zouden eenzelfde meldingsplicht moeten hebben. Ook zouden zij verplicht moeten zijn informatie te geven wanneer het parket daarom vraagt, bijvoorbeeld of iemand een werkloosheidsvergoeding of een uitkering krijgt.

“Nu valt dat onder het ­beroepsgeheim”, zegt Valerie Van Peel, die daarover een wetsvoorstel indient. “In ons voorstel voorzien wij een uitzondering, maar wel alleen voor terrorisme. Radicalisering bijvoorbeeld valt er niet onder. Ook het medisch ­beroepsgeheim blijft ­behouden.”

Van Peel gaat met haar wetsvoorstel in op een klacht van het federaal parket over de Brusselse OCMW’s. “Zij schermen met hun beroepsgeheim wanneer het federaal parket informatie bij hen opvraagt”, aldus Van Peel, “bijvoorbeeld of een terreurverdachte al dan niet een leefloon krijgt. Dat kan nochtans relevante informatie zijn in het onderzoek.”

Na de klacht van de federaal procureur daarover in september, had Van Peel, die ook OCMW-voorzitter is in Brasschaat, al geprobeerd er via een wetswijziging een mouw aan te passen. Ze wilde een verplichting voor OCMW’s om informatie met het gerecht te delen. “De Raad van State heeft dat toen tegengehouden”, zegt Van Peel. “Ze vroeg zich af waarom dat wel voor OCMW’s zou gelden, en andere instanties zich op hun beroepsgeheim konden blijven beroepen.”

Daarom heeft ze haar voorstel nu uitgebreid naar alle instellingen die uitkeringen geven, de overheid zelf, maar ook de ziekenfondsen en vakbonden. Tegelijk voegt ze de actieve meldingsplicht toe. Iedereen die aanwijzingen voor terrorisme ziet, is dan verplicht dat te melden.

Ook voor advocaten en artsen

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is niet tegen deze opheffing van het beroepsgeheim. “Ik vraag me alleen af of dat niet eenvoudiger kan door het gerecht toegang te geven tot de Kruispuntbank van de sociale zekerheid”, zegt Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW’s van de VVSG. “Via die weg kan je alle informatie over uitkeringen en dergelijke raadplegen, zonder dat de medewerkers hun vertrouwensband moeten schenden.”

“En wat met het beroepsgeheim van advocaten, artsen en andere hulpverleners”, vraagt Van Schuylenbergh zich af. “Als je voor de sociale instellingen een uitzondering op het beroepsgeheim maakt, waarom niet voor hen?”

Valerie Van Peel dient haar wetsvoorstel na de zomer in bij de Kamercommissie die de ­terreurmaatregelen van de regering in wetten giet. “Daar kunnen we dan het debat voeren of het nuttig is om het beroepsgeheim ook in andere sectoren in te ­perken”, zegt ze.

Corrigeer

MEER NIEUWS