ISIS onthult: “Dit is waarom we jullie haten”

ISIS onthult: “Dit is waarom we jullie haten”

Foto: BELGAIMAGE

In de vijftiende uitgave van het jihadistische tijdschrift Dabiq heeft terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) onthuld waarom ze het Westen haat. In een artikel ‘Why we hate you & why we fight you’ staan de zes voornaamste redenen opgesomd.

Het artikel begint met de verheerlijking van de moorddadige aanslag van Omar Mateen in een nachtclub in Orlando. Daarbij kwamen zeker 49 mensen om het leven.

“Kort na de gezegende aanval op een perverse nachtclub door strijder Omar Mateen, waren Amerikaanse politici er als de kippen bij om in de schijnwerpers te staan en de schietpartij te veroordelen. Ze noemden het een haatmisdaad, een terroristische daad en een daad van zinloos geweld. Een haatmisdaad? Ja. Moslims haten ongetwijfeld de liberale perverten, net als iedereen die ook nog maar een greintje van zijn fitrah (menselijke natuur zoals God die volgens de islam in morele en religieuze zin bedoeld heeft, red.) heeft. Een daad van terrorisme? Zeer zeker. Moslims zijn bevolen om ongelovige vijanden van Allah te terroriseren.”

Zo wordt de tekst ingeleid.

Zes redenen

Nadien gaat de schrijver over tot het opsommen van de zes voornaamste redenen waarom de strijders het Westen willen vernietigen.

1. Omdat jullie ongelovigen zijn

“Wij haten jullie eerst en vooral omdat jullie ongelovigen zijn. Jullie verwerpen de eenheid van Allah - of jullie het nu beseffen of niet - door anderen te aanbidden, door godslaster, door te beweren dat Hij een zoon heeft, door leugens over Zijn profeten en boodschappers te vertellen en door te genieten van allerlei duivelse praktijken.”

ISIS onthult: “Dit is waarom we jullie haten”
Foto: Dabiq

2. Omdat jullie liberaal zijn

“We haten jullie omdat jullie seculiere, liberale samenlevingen de dingen die Allah verboden heeft toestaan. Tegelijkertijd hebben jullie een verbod op veel dingen die Hij toegestaan heeft. Een onderwerp dat jullie niet boeit want jullie christelijke ongeloof en heidendom scheidt religie en staat, waardoor jullie het opperste gezag geven aan jullie grillen en wensen via de wetgevers die jullie aan de macht stemmen.”

3. Omdat sommigen van jullie goddeloos zijn

“In het geval van atheïsme haten wij jullie en voeren we oorlog tegen jullie omdat jullie niet geloven in het bestaan van jullie Heer en Schepper.”

4. Voor jullie misdaden tegen de Islam

“We haten jullie voor jullie misdaden tegen de Islam en we voeren oorlog tegen jullie om jullie te straffen voor jullie overtredingen tegen onze religie.”

5. Voor jullie misdaden tegen moslims

“Wij haten jullie voor jullie misdaden tegen de moslims. Jullie drones en straaljagers bombarderen, doden en verminken onze mensen over de hele wereld. Jullie marionetten in de door jullie toegeëigende landen van de moslims onderdrukken, martelen en voeren oorlog tegen iedereen die de waarheid spreekt.”

6. Om onze landen binnen te vallen

“Wij haten jullie voor het binnenvallen van onze landen, en vechten tegen jullie om jullie te verdrijven. Zolang er ook maar een piepklein gebied is dat we moeten terugwinnen, zal de jihad een persoonlijke verplichting zijn voor iedere moslim.”

“Islam omarmen”

Op het einde van het artikel wordt geconcludeerd dat hoewel het buitenlandse beleid een probleem is, hun voornaamste reden is “omdat ze niet houden van het Westen”.

“Het is belangrijk te begrijpen dat hoewel sommigen beweren dat jullie buitenlandse beleid de belangrijkste oorzaak is van onze haat, die reden maar secundair is. Het feit is dat onze haat tegenover jullie niet zal stoppen totdat jullie de islam omarmen. Zelfs als jullie stoppen met onze landen te bombarderen, ons gevangen te houden en ons te martelen.”

Corrigeer

NIEUWS