Kerk krijgt elk jaar 76 miljoen euro, islam 350.000 euro

© Tom Palmaers

De katholieke kerk krijgt in Vlaanderen 90 procent van de subsidies, goed voor zo’n 76 miljoen euro. En dat terwijl de islam zo’n 350.000 euro krijgt. Een complete scheeftrekking tussen het aantal gelovigen enerzijds en het overheidsgeld anderzijds. “Veel moskeeën doen daarom een beroep op buitenlandse sponsors”, zeggen onderzoekers. “En samen met dat geld worden ook radicale interpretaties en imams geïmporteerd.”

hannes cattebeke

In vergelijking met de rooms-katholieke kerk moet de islam het in ons land met bijzonder weinig overheidsgeld doen. De jaarlijkse 347.780 euro Vlaamse subsidies zijn zelfs minder dan wat de protestantse kerken opstrijken. (zie tabel) Nochtans zijn er in 2016 naar schatting drie keer zoveel moslims als protestanten in ons land.

“Binnen het radicaliseringsdebat is dat relevante informatie”, zeggen Anja Rampelbergh, Liesbet Aerts en Rembert Debergh, de onderzoekers die de financiering van de religies onder de loep namen. “Veel moskeeën doen nu een beroep op buitenlandse sponsors. En samen met dat geld worden ook radicale interpretaties en imams geïmporteerd.”

Buitenlandse geldstromen

Anno 2016 schatten de onderzoekers het aantal Vlamingen dat zich katholiek noemt op 62 procent. Dat staat in schril contrast met de 90 procent subsidies. Maar, relativeert rector en kerkjurist Rik Torfs (KULeuven), “de kerkgebouwen hebben dikwijls ook een grote cultuurhistorische en maatschappelijke waarde die de belangen van de katholieke kerk overstijgen. En wat de federale subsidies betreft, zijn er nu eenmaal nog altijd veel meer katholieke priesters en diakens dan ­erkende imams.”

Torfs en zijn Gentse collega-professor Etienne Vermeersch geloven niet dat een meer evenredige financiering een dam kan opwerpen tegen de radicalisering. “Die buitenlandse geldstromen zullen niet stoppen omdat onze overheid meer subsidies uitreikt”, zegt Vermeersch.

De Franse premier Manuel Valls stelde onlangs een ­totaalverbod op buitenlandse financiering voor, maar Vermeersch acht dat heel moeilijk. “Onder meer de Saoedi’s en de Turken hebben een heel uitgekiend netwerk waarlangs ze hun versie van de islam bij ons ondersteunen. En je kan als overheid toch niet verbieden dat religieuze groepen op eigen houtje middelen ver­zamelen?”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meer over Katholieke kerk

Video

Keuze van de redactie