Aalst in de ban van bloedende hostie: mirakel of een schimmel?

In Aalst is een hostie in een tinnen houder ‘spontaan beginnen bloeden’. Een bijzondere gebeurtenis voor de priester die de hostie bezit, en voor de streng-katholieke geloofsgemeenschap waar hij deel van uitmaakt. Maar om van een mirakel te spreken is het nog wat vroeg. Bovendien kan het fenomeen verklaard worden door een bacterie of schimmel, aldus professor Liesbeth Jacxsens (Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit, UGent).

Nikolas Vanhecke

‘Op 7 juli om kwart voor zes ’s avonds is in Aalst een hostie spontaan beginnen bloedrood kleuren. Het verschijnsel deed zich voor in de woning van Pater Eric Jacqmin in aanwezigheid van meerdere getuigen.’

De gedetailleerde beschrijving in de folder die na de gebeurtenis werd samengesteld, straalt van begin tot eind enthousiasme en verwondering uit. Een bloedende hostie heeft in het christendom een grote symbolische waarde omdat het verwijst naar het lijden van Christus. In dit geval is het volgens de folder extra bijzonder door de samenloop van omstandigheden: de priester had het voorwerp negen maanden (de duur van een zwangerschap) in zijn bezit, het verschijnsel deed zich voor op zijn verjaardag, in de maand van het Heilig Bloed. Zeven getuigen hebben de verandering gezien tijdens een misviering annex verjaardagsfeest in de woning van Jacqmin. Men is er zeker van dat het gaat om een zeer bijzondere verschijning: ‘Het is onmogelijk om de monstrans waarin de hostie zit te openen zonder het stuk te maken. Ongeoorloofde manipulatie is daardoor uitgesloten.’

Heilige Pius X

Het bisdom van Gent is spaarzaam met commentaar bij de gebeurtenis omdat Jacqmin geen diocesane ‘erkende’ priester is. Hij maakt deel uit van het priesterbroederschap van de Heilige Pius X, of het ‘Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X’. Die groep ontstond in 1970 als reactie op het Tweede Vaticaans Concilie, dat een wind van modernisering door de katholieke kerk liet waaien: eucharistievieringen mochten voortaan in de volkstaal, er kwam meer openheid tegenover godsdienstvrijheid en andere religies. Omdat Jacqmin en gelijkgezinden dat concilie niet erkennen, zijn ze afgescheurd van Rome.

Om uit te maken of er echt een mirakel heeft plaatsgevonden, zou een wetenschappelijke analyse van de monstrans nodig zijn. Als dan wordt vastgesteld dat de verkleuring onverklaarbaar zou zijn, kunnen er eventueel stappen worden gezet naar de erkenning als mirakel.

Priester Jacqmin liet in de krant Het Laatste Nieuws optekenen dat deze gebeurtenis volgens hem alle natuurwetten overstijgt. Hij is er nog niet over uit wat aan te vangen met de bijzondere monstrans. ‘Ik denk nu na en wacht af. Als er bij mij thuis te veel bezoek voor de monstrans komt, plaats ik ze wel in een kapelletje.’

"Geen mirakel, wel een schimmel of bacterie"

Wie alvast bijzonder graag zou langskomen, is professor Liesbeth Jacxsens van de UGent. Ze is bereid is om een stuk van de "wonderhostie" te onderzoeken in het Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering, omdat ze denkt aan een eenvoudige biochemische reactie. "Levensmiddelen die heel droog zijn, daar groeien weinig bacteriën, gisten en schimmels op", verduidelijkt professor Jacxsens. "Als de omgevingsfactoren veranderen, zoals een blootstelling aan vocht of zuurstof, en die bacteriën, gisten of schimmels zijn latent aanwezig of komen op de hostie terecht via een microlek in de verpakking, dan kunnen die terug in gang schieten."

Rood pigment kan overigens door verschillende soorten bacteriën veroorzaakt worden, van de bacterie Serratia marcescens is overigens bekend dat ze een bloedrode kolonies vormen. "Het gaat daarbij om een biochemische reactie door enzymes waarbij de rode pigmentstof prodigiosin gemaakt wordt door die bacterie." Professor Jacxsens heeft in dat verband weet van studies die een mogelijke verklaring gaven aan een aantal middeleeuwse mirakels, waarbij eucharistisch brood omgezet werd in het "bloed van Christus". Naast bacteriën zijn er ook nog voedselschimmels die een rode kleur kunnen veroorzaken, zoals Monilia stiophila en Oidium.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen