Wegversmallingen en ‘schoolstraat’ moeten verkeerschaos aan zes scholen vermijden

Wegversmallingen en ‘schoolstraat’ moeten verkeerschaos aan zes scholen vermijden

Een nieuwe oversteekplaats en een regeling op de parking moeten een oplossing vormen voor de onoverzichtelijke situatie aan Gavertje Vier. Foto: gvh

Sint-Niklaas -

Een hele reeks verkeersingrepen moet een eind maken aan de soms chaotische toestanden in de schoolomgevingen. Zo kunnen de zowat 9.500 leerlingen uit het Sint-Niklase basisonderwijs vanaf morgen veiliger naar school.

Sint-Niklaas telt 33 basisscholen en het aantal kinderen dat met de auto naar school wordt gebracht, loopt in sommige scholen op tot 60 procent. De verkeerssituatie vormde aan sommige scholen stilaan een bijna onoverzichtelijk kluwen en daarom werd een aantal ingrepen gepland, die op 1 september in voege treden.

De maatregelen passen in het scholencharter en de vervoersplannen die de stad, de scholen en de politie samen uitwerkten. “Het gaat soms om kleine maatregelen maar de impact is heel groot. Sommige schoolomgevingen zijn daardoor helemaal veranderd”, benadrukt schepen van Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

Voor de kinderen en de ouders van Gavertje Vier in de Belseelse Sint-Andriesstraat wordt het donderdag zeker wennen. In de vernieuwde schoolomgeving krijgen de zachte weggebruikers prioritaire aandacht.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio