Link ontdekt tussen tastzin van personen met autisme en moeilijkheden in sociale omgang

© Brecht Van Maele

Personen met autisme hebben het moeilijker om te bepalen welke tastprikkels bij een actie van iemand anders behoren. Uit het doctoraatsonderzoek van Eliane Deschrijver blijkt dat de tastzin bij personen met autisme een crucialere rol speelt dan gedacht, meldt de UGent.

“Veel mensen die een autismespectrumstoornis (ASS) hebben, zijn over- of ondergevoelig voor zintuiglijke prikkels”, zegt Eliane Deschrijver. “Sommigen voelen zich overweldigd door drukke omgevingen zoals supermarkten, anderen voelen verminderd pijn of houden niet van aanrakingen. Daarnaast ervaren ze sociale moeilijkheden, en kunnen ze bijvoorbeeld moeilijk deelnemen aan sociale interactie.”

Uit de wetenschappelijke literatuur bleek al dat de ernst van de dagelijkse sociale moeilijkheden bij mensen met ASS sterk samenhangt met de mate waarin zij gevoelig zijn voor tactiele prikkels, meer nog dan met de mate waarin zij gevoelig zijn voor visuele of auditieve prikkels, zegt Deschrijver. Om te kijken waarom dit zo is, ging de doctoraatsstudente na hoe het brein van zowel personen met als zonder ASS de eigen tastzin gebruikt om tastsensaties in acties van anderen te begrijpen.

In een reeks experimenten toonden wetenschappers aan dat de hersenactiviteit van personen mét ASS tijdens het verwerken van de tastzin verschilt van personen zonder ASS. Uit het UGent-onderzoek blijkt dat dit anders verloopt in de hersenen van volwassenen met ASS. Hun brein signaleerde veel minder sterk dat de tastprikkel van buitenaf niet klopte met het eigen tastgevoel. Zij die ernstigere zintuiglijke gevoeligheden aangaven, toonden een sterkere verstoring van dit proces, terwijl zij het ook sociaal moeilijker hadden.

“Het is bij mijn weten de eerste keer een relatie aangetoond kon worden tussen de manier waarop mensen met autismespectrumstoornis zintuiglijke informatie verwerken en hun dagelijkse sociale moeilijkheden. De bevindingen kunnen een nieuw en cruciaal verband vormen tussen zintuiglijke en sociale moeilijkheden in het autismespectrum”, vat Eliane Deschrijver samen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen