Middelkerke terug naar af met casinoproject

Middelkerke terug naar af met casinoproject

Foto: dji

Middelkerke -

Kustgemeente Middelkerke is helemaal terug naar af in het dossier rond het nieuwe casino. De Raad van State heeft het advies van de auditeur gevolgd en kent dus geen vergunning toe aan het consortium BCS Investissement - Napoleon Games. Groep Versluys trok na de toekenning van het project aan het winnende consortium naar de Raad van State met een waslijst opmerkingen.

Donkere wolken troepten vorige week al samen toen de auditeur de pauzeknop indrukte. Die was van oordeel dat het eerste ontwerp van het winnende consortium teveel verschilde met het finale ontwerp. De Raad van State ging daarin mee en beveelt schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

“De Raad van State oordeelt evenwel dat de verschillen tussen het voorontwerp in de tweede offerte en de Best And Final Offer van ons consortium verder gingen dan wat het bestek toeliet inzake verbeteringen, ondanks onze overtuiging dat de wijzigingen niet raken aan de essentiële functies van het project. De Raad van State is van mening dat de gemeente Middelkerke daardoor in strijd heeft gehandeld met haar eigen bestek. Dat wil zeggen dat de gemeente het dossier van BCS-Investissement-Napoleon Games ook onregelmatig had moeten verklaren, en dat omwille van een te grote afwijking tussen de tweede offerte en de BAFO”, aldus het winnende consortium.

“De conclusie van de Raad van State is dus dat beide offertes onregelmatig waren. Op basis van de huidige BAFO’s kan het project daarom aan geen van beide inschrijvers worden gegund”, verwijzend naar het voorstel van de Groep Versluys. Het is nu aan Middelkerke om te bepalen wat de volgende stappen zijn ten aanzien van het project.”

“De gemeente zal, zoals gezegd, er alles aan doen om zo snel mogelijk tot een nieuwe gunning van het casinoproject te komen”, aldus het gemeentebestuur. “Concreet zal daaromtrent in de eerste week van oktober een nieuw voorstel op tafel liggen. Een belangrijke bekommernis van het college is daarbij de continue tewerkstelling van het casinopersoneel.”

Middelkerke is, net zoals BCS Investissement - Napoleon Games, wel tevreden dat de Raad van State de beschuldigingen van de Groep Versluys heeft verworpen. Die laatste dong ook mee naar het project.

Ook oppositielid Jean-Marie Dedecker reageerde al op de uitspraak van de Raad van State. “De hamvraag blijft waarom de meerderheid sjoemelde en oogluikend toeliet dat het consortium de bestekvoorwaarden mocht overtreden. De verantwoordelijken, zowel politiek als ambtelijk, voor dit falen, moeten aangeduid worden en trekken best zelf hun conclusies.”

Dedecker vraagt de oprichting van een onderzoekscommissie en is benieuwd naar het nieuwe voorstel van Middelkerke.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees