Na de auto’s worden nu ook camionettes op diesel duurder

Extra taks op vervuilende bestelwagens

Extra taks op vervuilende bestelwagens

Veel zelfstandigen riskeren binnenkort meer te moeten betalen voor hun bestelwagen. De Vlaamse regering wil immers de vervuiling aanpakken en overweegt bestelwagens die op diesel rijden vanaf volgend jaar zwaarder te belasten. ­Probleem: er zijn nog amper groenere alternatieven op de markt. De beslissing kan met andere woorden op termijn heel wat geld in het laatje brengen voor de regering-Bourgeois.

Ze zijn alomtegenwoordig in het straatbeeld: de typische witte bestelwagens waar veel zelfstandigen mee rondrijden. Probleem: ze zijn niet alleen bijzonder populair, maar ook bijzonder vervuilend. Vanaf volgend jaar wil Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) daar komaf mee maken.

De Vlaamse regering is van plan om via de verkeersbelastingen het gebruik van vervuilende diesel-bestelwagens te ontmoedigen. Daarnaast zou ook de aankoop van wagens met weinig of geen uitstoot gepromoot worden. Exact een jaar geleden paste de opzijgeschoven financiënminister Annemie Turtelboom (Open VLD) al dezelfde truc toe, maar dan op de personenwagens. De jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV) werden toen duurder naargelang de CO2-uitstoot en de brandstofsoort. Met succes, want het aantal dieselwagens gaat er nu al op achteruit.

Populairder door kilometerheffing

De nieuwe maatregel komt er niet alleen uit groene overwegingen, maar ook omdat het geld in het laatje brengt voor de Vlaamse regering. Zo moet de eerdere beslissing van Turtelboom in 2017 bijvoorbeeld al 25 miljoen euro opleveren. En ook de aanpak van de bestelwagens kan op termijn een serieuze winst opleveren. Zeker nu de kilometerheffing werd ingevoerd voor vrachtwagens, want daardoor zijn de lichtere bestelwagens stevig in opmars. Er werden bijna een kwart meer wagens verkocht dan dezelfde periode vóór de kilometerheffing. “Heel wat bedrijven omzeilen die kilometerheffing door twee bestelwagens de baan op te sturen in plaats van één grote truck”, zegt Jonathan Lambregs, beleidsmedewerker Klimaat en Mobiliteit bij de Bond Beter Leefmilieu. Hij juicht het toe dat de Vlaamse regering nu ook de sector met licht vrachtvervoer in de richting van CO2-zuinige wagens wil duwen.

Volgens Lambregs zijn er voor dat soort wagens voorlopig ook “bijna geen alternatieven, en al zeker geen hybride of elektrische auto’s”. “Het is dus een goede zaak dat de regering op die manier ook de vraag aanzwengelt om alternatieven te zoeken”, benadrukt Bond Beter Leefmilieu.

Open VLD-minister Bart Tommelein kan voorlopig nog niet veel kwijt over het nieuwe systeem voor de camionetten. “Er is immers nog niets afgeklopt binnen de regering”, zegt zijn woordvoerster. Het kabinet benadrukt wel dat de oefening op zijn minst budgetneutraal zal zijn.

Kilometerheffing breng minder op dan gedacht

Uit de begrotingsopmaak blijkt dat de inkomsten uit de kilometerheffing voor vrachtwagens veel lager uitvallen dan verwacht. De inkomsten voor volgend jaar waren geraamd op 500 miljoen euro, maar als men de opbrengst van de eerste maanden sinds de invoering op 1 april extrapoleert, zal er maar 420 miljoen euro binnenkomen. Die aderlating betekende eerst slecht nieuws voor minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), die het deel dat hij zou kunnen besteden aan weginfrastructuur door de neus geboord zag. Hij werd echter ontzien door zijn collega’s, die de investeringen in de weg te belangrijk vinden. Daarom wordt er 80 miljoen euro bijgepast. De regering gaat wel bekijken waarom de afwijkingen zo ver van het berekeningsmodel zitten. Mogelijk is er sprake van ontwijkingsgedrag, bijvoorbeeld doordat transportbedrijven meer bestelwagens gaan gebruiken in plaats van vrachtwagens.

Corrigeer

MEER NIEUWS