Interneren of niet?

Tien medische experts buigen zich over “vampierendoder”

© fvv

In de zaak van de 39-jarige man uit Gavere die in 2014 zijn vriendin ombracht, terwijl hij naar eigen zeggen dacht dat hij een vampier onthoofdde, worden maar liefst tien medische deskundigen ondervraagd op de zitting. Dat beval de correctionele rechtbank in Gent dinsdag.

De feiten dateren van januari 2014 toen Kris V.M. zijn vriendin onthoofdde. In zijn eerste verklaringen zei hij dat hij dacht dat hij een vampier had gedood. In juni dit jaar besliste de kamer van inbeschuldigingstelling om de zaak niet voor een assisenhof te brengen, maar voor een correctionele rechtbank. De zaak vindt wel plaats in de Gentse assisenzaal, op 29 en 30 november.

© rr

De advocaten van Kurt V.M. kondigden eerder aan dat zij de internering van hun cliënt zullen pleiten. Een college van gerechtspsychologen en -psychiaters oordeelde dat de man toerekeningsvatbaar is, maar dat wordt dus betwist. De verdediging vroeg om de psychologen, psychiaters en enkele eigen deskundigen te horen op de zitting, en de rechtbank ging daarop in.

De rechtbank roept op 29 en 30 november tien medische deskundigen op, waarmee het duidelijk maakt dat het even grondig wil debatteren over de geestestoestand van de verdachte als het hof van assisen zou doen. Het parket wou ook de agenten oproepen die als eerste ter plaatse waren, maar de rechtbank oordeelde dat dat niet noodzakelijk was voor de waarheidsvinding.

Video

Keuze van de redactie