Nieuw circulatieplan voor Gent is officieel goedgekeurd

© -

Het nieuwe circulatieplan waarmee Gent de verkeersstromen in haar binnenstad drastisch wil hertekenen is maandagavond officieel goedgekeurd in de gemeenteraad. Op 3 april 2017 wordt de grootste hervorming van de mobiliteit in het stadscentrum van Gent ingezet.

Bert Staes

Het nieuwe circulatieplan van Gent is na bijna vier jaar uittekenen, politiek overleg en informatie- en inspraakavonden in een definitieve plooi gelegd. De Gentse gemeenteraad heeft het volledig uitgetekende plan maandagavond goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Daarmee is de grootste hervorming van het mobiliteitsbeleid in de laatste twintig jaar in Gent voorgoed ingezet.

Op 3 april 2017 worden zes drukke verkeersassen geknipt, wordt het Gentse voetgangersgebied bijna verdubbeld in oppervlakte, wordt fietsen overdag verboden in zes drukke winkelstraten, moeten honderden extra park-and-rideplaatsen open gaan en moeten alle kruispunten van de R40 tenminste onderzocht of vlotter gemaakt zijn.

Na de goedkeuring van de gemeenteraad - een formaliteit, het definitieve plan was al bekend - kan de laatste rechte lijn ingezet worden naar de invoering van het ingrijpende circulatieplan. Er komt nog een Gentse Google Maps. Het nieuwe voetgangersgebied moet nog ingevuld worden. Er wordt onder andere nog een systeem van kleine busjes in het voetgangersgebied opgezet, een project met stadsdistributie gestart, een gloednieuw digitaal vergunningensysteem uitgebouwd...

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Mantra

Filip Watteeuw (Groen) hekelde maandagavond het protest tegen het plan. "Ik blijf de mantra horen van We komen niet meer naar Gent. Hoe komt het dan dat hier zoveel volk rondloopt in Gent, elk weekend? Dat klopt gewoon niet. Alle cijfers die ik consulteer spreken dat tegen. En N-VA zegt akkoord te zijn met een vermindering van het aantal auto's, maar komt nooit aan met alternatieven. Nooit, niets. Maar dat is het punt niet. Het circulatieplan gaat op zich niet over het aantal auto's of fietsen."

"Natuurlijk is het moeilijk voor handelaars, nu er zoveel verandert. Qua autobereikbaarheid kan Gent nooit concurreren met de stadsrand. En e-commerce heeft een grote invloed. Maar net daarom moeten we nu ten volle inzetten op het aangenamer maken van onze stad, om de impact van het autoverkeer te verlagen. De ervaring is onze grote troef. Die moeten we uitspelen."

"Het gaat over het combineren van leefkwaliteit en bereikbaarheid. Hoe maak je een stad waar er ruimte is voor bloeiende horeca en bereikbare handelszaken, maar ook met rustpunten. Dat evenwicht vinden, daarover gaat het. Als we niets doen, zullen we dat niet vinden. En ik daag u uit om één stadsbestuur te vinden dat zoveel de baan op geweest is voor het invoeren van een mobiliteitsplan. Bijna vier jaar zijn we hiermee bezig."

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Braempoort

Christophe Peeters (Open Vld), schepen van Middenstand nam ook de verdediging van het circulatieplan op zich: "Ik ben vrijdag nog drie nieuwe handelszaken gaan mogen openen. Zaterdag was het bijzonder druk in onze stad, elke zaterdag overigens. In de Veldstraat gaat men een groot pand verfraaien. Andere grote ketens laten mij weten dat ze miljoenen willen investeren in Gent."

"De Burgstraat trekt weer aan. De Braempoort wordt ingevuld. Er is net een contract getekend voor een nieuwe topzaak voor damesmode in de Brabantdam. Denkt u dat al die mensen dat doen omdat ze denken dat den boel hier gaat in elkaar stuiken na april 2017? Winkelen in de binnenstad van Gent zal nog veel aangenamer worden met dit plan, net zoals we dit in 1997 hadden voorzien."

"Toen werd ook kommer en kwel voorspeld. Wel, onze binnenstad heeft nauwelijks leegstand en er wordt veel geïnvesteerd. Dat fabeltje dat Gent gaat dood gaan, dat klopt niet. Het mobiliteitsplan zal niet schadelijk zijn voor de middenstand. Ik begin te geloven dat de negatieve verhalen die de oppositie verspreidt schadelijker worden."

De meerderheidspartijen Groen, Open Vld en sp.a keurden het circulatieplan goed.

Open Vld-fractieleider Sami Souguir benadrukte de "open dialoog die er geweest is met de Gentenaars". "Die heeft geresulteerd in een hele reeks aanpassingen aan het circulatieplan. Mijn fractie is tevreden met het versoepelen van de toegang tot het voetgangersgebied voor bewoners, de tegemoetkomingen aan zorgverstrekkers en de shuttles voor de park-and-rides."

"Is hiermee nu alles van de baan? Uiteraard niet. Er zijn nog punten die een oplossing vragen, maar die worden vandaag bekeken: de Bargiebrug, de Contributiebrug en de Elyzeese Velden. Indien nodig moet daar bijgestuurd worden. We kijken uit naar de finale park-and-rides. Al wie geeft om deze stad zal op lange termijn beter worden van dit circulatieplan."

Sp.a-gemeenteraadslid Sven Taeldeman zei dat "de stem van de Gentenaar heeft gespeeld en verder blijft spelen". "Niemand blijft in de kou staan, zelfs niet de autogebruiker. Maar wel in de volgorde voetgangers, fietser, openbaar vervoer en auto. Gent creëert ademruimte en effent hiermee het planologische pad voor een verdere vertramming van de stad. En dat vergt inderdaad een drastische keuze. En voor de automobilist blijft de stad bereikbaar. De doorstroming op de R40 verbetert en uw boodschappen worden zelfs naar uw auto gebracht."

Sara Matthieu, fractieleider van Groen, had het over een plan "dat rekening houdt met terechte opmerkingen en bezorgdheden, met name voor zorgverstrekkers en minder mobiele Gentenaars". "Er is over dit plan al veel gediscussieerd en er is aan geschaafd om het nog beter te maken."

"De kern van de zaak blijft om kinderen veilig naar school te kunnen laten gaan, om mensen te laten genieten van onze stad, om werknemers vlot op hun werk te krijgen. Maar ook over rust in onze woonstraten en zuivere lucht. Er zal altijd iemand zijn die een bepaalde knip anders zou willen. Maar een leefbare stad voor iedereen is het belangrijkste doel."

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De oppositiepartijen N-VA, CD&V en Vlaams Belang stemden tegen.

"Het is een veel te drastich en ideologisch gestuurde ingreep", zei Siegfried Bracke (N-VA). "Het zal het weefsel van onze stad aantasten. Wij vinden niet dat er niets moet gebeuren. Er is inderdaad een mobiliteits- en circulatieprobleem. Maar dit plan is veel te drastich. Je mag het de Gentenaars niet aandoen. Gent moet geduldig handelen zegt professor Johan De Mol, geen N-VA'er nochtans. Om het weefsel de kans te geven zich aan te passen. Dit is niet geduldig. Maar het is uw verantwoordelijkheid. Het weze zo."

"De inspraak heeft gefaald: de helft van de bevolking heeft u niet gehoord", zei Isabelle De Clercq (N-VA). "Het plan moet en zal er komen, maar wij vrezen dat het brokken zal veroorzaken. Wij steunen dan ook ten volle de vraag om een volksraadpleging. Het verminderen van autoverkeer is voor ons oké als principe. Dat betwisten wij niet. Maar u moet het organiseren op een manier die de stad leefbaar en bereikbaar houdt, zonder dat bepaalde groepen te veel nadeel ondervinden."

"De capaciteit van het openbaar vervoer moet absoluut opgedreven worden", zei De Clercq. "Er moeten meer fietsenstallingen en deelfietsen komen. En er zijn oneerlijke keuzes voor rolstoelgebruikers. In sommige straten zoals Elyzeese Velden is het niet goed uitgedokterd."

Het circulatieplan lokt ook buiten het stadhuis protest uit. Aan het stadhuis stonden maandagavond een tiental bewoners van de Elyzeese Velden om hun ongenoegen over de definitieve beslissingen in het plan aan te kaarten.

Wis Versyp van Vlaams Belang hekelde dat veel bewoners "geen smartphone hebben". "Hoe moeten zij vergunningen aanvragen via het nieuwe online systeem. Het gaat mij veel te ver dat je als inwoner een vergunning moet aanvragen om bezoek te krijgen, als je in het voetgangersgebied woont. Wij leven toch niet in Noord-Korea? De toevalligheid en de spontaniteit is weg."

"De gekende knelpunten blijven", zei Versyp. "Het openbaar vervoer is niet voor de hand liggend en loopt niet altijd probleemloos. U heeft het bovendien niet in de hand. En weinig Gentenaars beseffen nu hoe ingrijpend dit plan is. Heel wat mensen realiseren zich nu pas de draagwijdte over het invoeren van het parkeerplan. Dat zal met het circulatieplan niet anders zijn."

Uiteindelijk werd het circulatieplan goedgekeurd door de gemeenteraad, meerderheid tegen minderheid.

BEKIJK HIER HET DEFINITIEVE CIRCULATIEPLAN OP VOLLE RESOLUTIE

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio