Mensen met bouwplannen riskeren veel meer te betalen voor aardgasaansluiting

Mensen met bouwplannen riskeren veel meer te betalen voor aardgasaansluiting

Foto: Imageglobe

Wie in de toekomst bouwplannen heeft in een nieuwe verkaveling of op een plek waar nog geen aardgas ligt, riskeert veel meer te gaan betalen voor een aansluiting. De Vlaamse ­regering vindt het niet langer nodig om heel Vlaanderen aan te sluiten op aardgas, omdat het hoe dan ook bijdraagt tot de klimaat­opwarming.

Jaarlijks zijn er de voorbije jaren tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd om in zowat heel Vlaanderen gasnetten aan te leggen. Omdat het energie­decreet in 2009 distributienetbeheerders Eandis en Infrax die verplichting had opgelegd. Maar de Vlaamse regering heeft nu een ontwerp van een decreet goedgekeurd dat die verplichting opheft.

In de praktijk betekent dat dat wie in een woning of wijk woont of wil gaan wonen die nog niet aangesloten is op het aardgasnet, heel wat meer zal moeten betalen als hij tóch aardgas in huis wil. En dat geldt vooral in enkele kleine woonkernen in afgelegen gebieden. Die bereiken zou veel gaan kosten, meteen ook dé reden waarom Eandis en Infrax zelf vragende partij waren om de verplichting te herbekijken.

Maar er zijn nog andere redenen waarom een verdere uitbreiding van het gasnet niet meer zo vanzelfsprekend is. De verwachting is dat de verstrengde regelgeving over de energieprestatie van woningen (EPB) én het stimuleren van hernieuwbare energie de interesse voor aardgas als verwarmingsbron in huis de komende jaren zullen verminderen. Zeker bij degenen die een nieuwe woning bouwen. Aardgas is niet langer de eerste keuze, omdat het hoe dan ook bijdraagt tot de klimaatopwarming.

250 euro per aansluiting

Dat alles zal niet meteen resulteren in een terugval van het aantal nieuwe gasaansluitingen, klinkt het bij Eandis. Omdat aansluiten op gas zeer aantrekkelijk blijft bij de renovatie van bestaande woningen die makkelijk aangesloten kunnen worden op het bestaande gasnet, zegt topman Walter Van den Bossche. Als de leiding al voor de deur passeert, gaat het forfaitaire tarief van 250 euro per aansluiting niet stijgen en blijft het dus voordelig. Bovendien schat Eandis dat dat het geval is voor 97 procent van zijn distributiegebied. De jongste jaren groeide het aantal gasaansluitingen met zo’n 35.000 per jaar.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees