Restanten in zee ontdekt van middeleeuwse stad

Oostende -

Vlak voor de kust van Oostende zijn restanten ontdekt van de oude stad, daterend van de 14de eeuw. De voorlopige resultaten werden dinsdag voorgesteld tijdens een studiedag over erfgoed in de Noordzee in Gent.

De problematiek van zeespiegelstijging en kusterosie is niet nieuw. Vooral tussen de 14de en de 16de eeuw kreeg de kust van het graafschap Vlaanderen herhaaldelijk af te rekenen met desastreuze stormen waarbij grote stukken van de kust in zee verdwenen. De universiteit Gent heeft naar restanten gezocht 200 meter voor de dijk, op een diepte van maximaal drie meter. Er werd gebruikgemaakt van een innovatieve akoestische techniek. Verschillende structuren van uiteenlopende vorm en grootte komen in beeld. Wat hun relatie is met oude havenstructuren of restanten van de oude stad moet de komende maanden duidelijk worden. Het onderzoek loopt nog en het valt af te wachten op Oostende nog meer geheimen prijsgeeft.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio