Flitsradars zijn niet foutloos: het kan lonen om de foto op te vragen

Flitsradars zijn niet foutloos: het kan lonen om de foto op te vragen

themabeeld

Twijfel je of je terecht geflitst werd door een anonieme politiewagen? Dan kan het zinvol zijn om de foto even op te vragen, want niet elke flitsradar blijkt even onfeilbaar. Zo kan het gebeuren dat jouw auto niet of slechts half op de foto staat, waardoor je jouw snelheidsboete kan aanvechten.

Wie een snelheidsbekeuring in de bus vindt, gaat er van uit dat de gereden snelheid correct is gemeten door de politie. Toch is in sommige gevallen enige argwaan op zijn plaats. Zo vermeldt de handleiding van de flitsradar van het type Gatso RS-GS11 dat het toestel alleen mag gebruikt worden als zich geen metalen obstakels in de omgeving bevinden die de straling kunnen verstoren, wat niet evident is in een stedelijke omgeving. De lokale politie van een grote stad in Wallonië die zo’n toestel wilde aankopen en daar dankzij een van zijn experts achter kwam, besloot daarom af te zien van de aankoop.

De Gatsometer van het type RS-GS11 is best populair bij onze lokale politiezones. Dirk Poels, zaakvoerder van het bedrijf Polis Service dat de toestellen levert, schat dat ongeveer de helft van de lokale politiezones in ons land uitgerust is met dit model. “In Vlaanderen ligt dat nog hoger”, zegt hij. “Ik vermoed dat ongeveer 90 van de 120 zones over een of meerdere van deze toestellen beschikken.”

Hoe dat komt? “Omdat er met andere flitsradars meer problemen zijn”, zegt Poels. “Zo zijn er lasergeleide types die maar 20 of 30 van de 100 voorbijrijdende auto’s opmerken. Bij ons ligt dat aantal veel hoger.”

Maar er schort dus ook iets aan de Gatsometer. In de straal van 25 meter rond de stralenbundel van de radar mogen zich géén metalen voorwerpen bevinden die de stralenbundel weerkaatsen en zo de gemeten snelheid kunnen vervormen. Dat betekent géén verkeersbord, géén metalen poort of géén andere geparkeerde wagen.

“Het klopt dat dit een mankement is”, zegt Rudi Wagelmans, verkeersexpert van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. “Dat is ook de reden waarom die verouderde toestellen vervangen worden door andere zoals de verplaatsbare Lidar flitser. Maar ja, de lokale politiezones hebben niet altijd vat op het materieel dat wordt aangekocht. Opdrachten worden soms toegewezen door de federale overheid.”

Foutenmarge

Kunnen we dan wel zeker zijn dat de flitsboete in onze bus terecht is? Volgens Rudi Wagelmans van de koepelorganisatie van de Lokale Politie zijn er zo veel garanties ingebouwd dat de kans dat je onterecht een snelheidsboete krijgt zéér klein is.

“Ten eerste zijn alle politieagenten die met een flitstoestel werken, daarvoor opgeleid door de leverancier zelf”, zegt Wagelmans. “Op het proces-verbaal staat ook vermeld welke agent de meter heeft bediend en dat hij daarvoor een certificaat heeft. Bovendien wordt voor en na een sessie van snelheidsmetingen altijd een proeffoto gemaakt om te kijken of er geen obstakels zijn die het resultaat van de meting kunnen verstoren. Zijn die er, dan wordt er niet geflitst en de radar ergens anders opgesteld.”

Wagelmans wijst er ook op dat de politie zelf al een foutenmarge hanteert van 6 kilometer voor snelheden onder de 100 km/u en 6 procent boven de honderd. “Dat betekent dat we nooit een bekeuring zullen uitschrijven voor wie bijvoorbeeld 55 km/u reed op een plek waar 50 km/u is toegelaten. Op het proces-verbaal staat dat ook vermeld als de gecorrigeerde snelheid. Die correctie is zelfs twee keer zo groot als de echte technische foutenmarge van het toestel.”

Foto opvragen

Toch kunnen die maatregelen de bestuurder nog altijd niet verzekeren dat de meting met de Gatso RS-GS11 correct is gebeurd. Om helemaal zeker te zijn, zou je de flitsfoto moeten zien. “Als de radarstraling tijdens de meting verstoord werd of gereflecteerd door bijvoorbeeld een metalen verkeersbord in de onmiddellijke buurt, dan flitst het toestel te vroeg of te laat “, zegt Dirk Poels van Polis Service.

“Maar dat betekent ook dat je auto niet of slechts half op de foto zal staan. De politie heeft ook een sjabloon dat over de foto kan gelegd worden om te kijken of het voertuig zich binnen de stralingsbundel bevond. Ik ga ervan uit dat als dat niet het geval, ze ook geen bekeuring zullen uitschrijven. Maar je kan natuurlijk ook de foto opvragen. Als je auto er maar half op staat, dan is de meting wellicht niet conform de handleiding gebeurd."

Grote verschillen

Alleen is het niet evident om een flitsfoto op te vragen. “In principe wordt enkel een foto aan de bestuurder overhandigd bij een dagvaarding”, zegt Rudi Wagelmans.

“Maar als iemand op het proces-verbaal leest dat hij door dit type is geflitst én het gaat echt om aanzienlijke sommen of grote verschillen tussen de gemeten snelheid en wat de bestuurder denkt dat hij zelf reed, dan kan hij altijd contact opnemen met de verbaliserende politiezone. In het kader van community policing zullen die zeker bereid zijn om dit met de bestuurder te bespreken en hem of haar eventueel de foto te tonen. We doen dat trouwens ook als iemand bij hoog en bij laag wil bewijzen dat niet hij maar iemand anders achter het stuur van zijn wagen zat."

Wel opletten: het opvragen van de foto betekent niet dat de betalingsprocedure wordt opgeschort. Die loopt gewoon door. De kans bestaat dat als je te lang wacht de boete de hoogte in gaat.

Polis Service belooft overigens dat nog eind deze maand een nieuw type van de Gatsometer op de markt komt waarop metalen hindernissen in de omgeving geen invloed meer hebben.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees