Weyts doet Bellot voorstel rond voorlopig rijbewijs

© BELGA

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft zijn federale collega François Bellot een voorstel gedaan om het dispuut rond het voorlopig rijbewijs op te lossen.

Het kwam de voorbije week tot een zoveelste botsing tussen Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) en zijn federale tegenhanger François Bellot (MR). Inzet is de bevoegdheid over de afschaffing van de wachttijd van drie jaar voor bestuurders die hun voorlopig rijbewijs laten vervallen.

Vlaams minister Weyts wil de ‘absurde straftijd’ afschaffen. Federaal minister Bellot is op zich niet tegen de afschaffing, maar vindt dat Vlaanderen zijn bevoegdheden overschrijdt. Bellot verwees daarbij naar een advies van de Raad van State. Een een boze Weyts sprak van ‘blokkeringsfederalisme’.

De kwestie werd woensdag besproken op het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de federale regering en de deelstaatregeringen. Minister Weyts heeft daar een compromisvoorstel op tafel gelegd om uit de impasse te geraken. Daarbij erkent de N-VA-minister dat de federale regering op dit terrein bevoegd is. Maar dan is het wel de bedoeling dat er op federaal niveau snel werk gemaakt wordt van een gelijkaardige afschaffing. Tegelijk stelt Weyts voor om bij bevoegdheidsconflicten te kijken naar wat de Raad van State adviseert.

‘Circus’

In antwoord op vragen van Lorin Parys (N-VA) en Lode Ceyssens (CD&V) benadrukte Weyts dat het nog maar om een voorstel gaat en dat er op korte termijn verder overleg volgt om te kijken of er een akkoord mogelijk is.

Verschillende parlementsleden hekelden het ‘communautaire gehakketak’ in het dossier. Zo sprak Mathias De Clercq (Open VLD) van een ‘politiek communautair circus waar de Vlaming niets van verstaat’. Ook CD&V vindt het geruzie ‘onzinnig’. De partij heeft federaal al een wetsvoorstel klaar om de zaak snel geregeld te krijgen.

Meer over Ben Weyts

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie