Overheid daagt burgers uit: wat als jij de taken van je stad of gemeente zou overnemen?

Overheid daagt burgers uit: wat als jij de taken van je stad of gemeente zou overnemen?

Foto: Tom Palmaers

Wie vindt dat hijzelf beter geschikt is om de bomen in zijn wijk te onderhouden dan de gemeentedienst, of wie het zwembad beter kan beheren dan de sportdienst, mag het voortaan zelf doen. Dat is het even simpele als prikkelende idee achter “het recht om uit te dagen”. Het bestaat al in Nederland en Groot-Brittannië. De Vlaamse overheid lanceert het nu ook bij ons.

“De overheid wordt nu al uitgedaagd door buurtcomités en burgerbewegingen, we kunnen er maar beter op positieve manier mee omgaan.” Vanuit dat idee is de Vlaamse overheid aan het onderzoeken hoe ze het “recht om uit te dagen” ook in ons land kan invoeren.

Dat werkt nu al heel goed in een groeiend aantal Nederlandse steden en gemeenten. Het gaat als volgt: het begint met een inwoner of buurt­comité dat zijn gemeentebestuur uitdaagt om bijvoorbeeld het beheer van het buurthuis, het zwembad of de naschoolse opvang over te nemen. De tweede stap is dat de uitdager het gemeentebestuur overtuigt aan de hand van een stevig dossier met goede argumenten. Eens dat gelukt is, komt er een overeenkomst, eventueel met een proefperiode, ook over de centen. In het geval van het zwembad komt de gemeente met de uitdager, in dit geval de plaatselijke zwemclub, overeen dat de opbrengst van de toegangstickets voor hen is. In ruil moeten er wel extra inspanningen komen om buurtbewoners aan te trekken.

Groenboek

De Vlaamse overheid is nu een studie gestart om dat ook hier in te voeren voor de steden en gemeenten. Het “recht om uit te dagen” staat als voorstel in haar “groenboek voor een beter bestuur”. De voorbije weken mochten specialisten daarop hun reactie geven, en uiteindelijk moet dat uitmonden in een “witboek”. “Daarin kunnen we dan definitieve beslissingen nemen”, aldus minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Platte besparing

Hijzelf is in ieder geval voorstander van het systeem, maar waarschuwt wel. “Het is niet de bedoeling dat een burger of een burgerplatform de taken zomaar overneemt”, zegt hij. “Het moet altijd gemotiveerd en geobjectiveerd worden.”

De koepelorganisatie “De Verenigde Verenigingen” ziet nog een andere valkuil. “Het mag niet neerkomen op een platte besparing”, zegt medewerkster Inge Geerardyn.

Corrigeer

MEER NIEUWS