Den Olifant ligt onder vuur, “heronthulling” monument zwengelt debat aan

Den Olifant ligt onder vuur, “heronthulling” monument zwengelt debat aan

Bij zijn alternatieve ‘heronthulling’ van Den Olifant verwijst Arne De Winde onder meer naar de miljoenen Congolezen die stierven tijdens de koloniale tijd. Foto: gjg

Geraardsbergen -

Den Olifant, het monument aan de voet van het Grupellopark in Geraardsbergen, stond zaterdag opnieuw in het centrum van de belangstelling. Met een “heronthulling” wordt het debat over het koloniale monument weer aangezwengeld.

Den Olifant is al een tijdje onderwerp van discussie. Net als gelijkaardige monumenten in onder meer Oostende, Gent en Brussel ligt het onder vuur omdat het koloniale verleden er mee verheerlijkt zou worden. Het Geraardsbergse stadsbestuur liet afgelopen zomer al weten een bordje te zullen plaatsen om uit te leggen dat het beeld een eerbetoon is aan overleden Geraardsbergse kolonialen en geen verheerlijking van de koloniale tijd.

Maar daarmee is de discussie niet verstomd. Arne De Winde, Geraardsbergenaar en cultuurwetenschapper bij de KU-Leuven en kunsthogeschool PXL-MAD, zwengelde het debat zaterdag weer aan door een alternatieve “heronthulling” van Den Olifant te organiseren. Daarbij werd verwezen naar de tien miljoen Congolezen die stierven tijdens de koloniale tijd. “Den Olifant moet niet verdwijnen maar men moet wel nadenken over dit monument en wat het betekent”, vindt De Winde. “Dat Den Olifant louter een hulde zou zijn aan overleden Geraardsbergse kolonialen en geen verwijzing is naar de periode van Leopold II, dat is onjuist. Ik wil daarover een debat aangaan met het stadsbestuur maar dat gaat daar niet op in. Het koloniale verleden is blijkbaar een heikel punt.”

Het debat over Den Olifant wordt momenteel vooral door academici gevoerd en de modale Geraardsbergenaar lijkt er (nog) niet wakker van te liggen, maar het dwingt de lokale politiek wel tot een standpunt. “We gaan het debat zeker niet uit de weg”, reageert chepen Kristin Vangeyte (Open VLD). “Als België fouten heeft gemaakt tijdens het koloniaal tijdperk, dan moet men dat gewoon toegeven. Maar het olifantenstandbeeld is geen verheerlijking van die periode. Het werd opgericht in 1949 en men moet dat in die context bekijken. Het opschrift onderaan het beeld ‘gevallen in dienst van de beschaving’ zou men nu zeker niet meer plaatsen.”

Volgens Vangeyte werd Den Olifant “wellicht met de beste bedoelingen geplaatst. Indien er geen bewijs is dat de personen die op het beeld vermeld worden, misdaden hebben gepleegd in Congo, is er geen enkele reden om hun namen met de koloniale problematiek te verbinden.”

Vangeyte herhaalt dat er een infopaneel komt aan Den Olifant. “Met de boodschap dat het beeld een creatie is van Geraardsbergenaar Theophile L'Haire en een gedenkteken is voor gestorven Geraardsbergenaars.”

Corrigeer

MEER NIEUWS