Natuurpunt Gent met 6.800 leden grootste afdeling in Vlaanderen

Natuurpunt Gent met 6.800 leden grootste afdeling in Vlaanderen

De strijd voor het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen legde begin jaren 70 de kiemen voor het succes van het huidige Natuurpunt Gent. Foto: Jimmy Kets

Gent -

Natuurpunt sloot 2016 af met 101.065 aangesloten gezinnen. In 15 jaar tijd is het aantal leden meer dan verdubbeld. Met bijna 6.800 leden is de Gentse afdeling de grootste. “Omdat we veel en verschillende activiteiten organiseren en omdat we stevig aankopen”, zegt bestuurslid Bart Vangansbeke.

Natuurpunt Gent is gegroeid van een klein, voor de buitenwereld zelfs ‘marginaal’ groepje mensen tot een stevige vereniging met zo’n 6.800 leden.

“We zijn in 2002 ontstaan uit een fusie van Natuurreservaten en De Wielewaal”, zegt Bart Vangansbeke, bestuurslid en verantwoordelijke voor de aankopen. “We hadden toen 2.628 leden. We kenden een forse groei tot 5.500 leden in 2006-2008. Omdat er toen serieus werd geworven. Het viel even wat stil en de jongste jaren kennen we een gestage groei. We zijn al de grootste afdeling sinds 2006. We zijn de grootste sociale middenveldorganisatie in Gent.”

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio